Wärtsilä digitalisoi Associated British Ports -yhtiön satamatoiminnot Isossa-Britanniassa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 23 elokuuta 2022 at 12.00 UTC+2
  • Southamptonin satama © Associated British Ports

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

  • Sopimus sisältää Vessel Traffic Services ja Port Management Information System - järjestelmät kaikkiin 21 satamaan, tavoitteena parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta
  • Projekti kattaa Just-In-Time-, koneoppimis- ja tekoälyratkaisut satamakäyntien optimoimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi

Teknologiayhtiö Wärtsilän Voyage-liiketoimintayksikkö on tehnyt merkittävän viisivuotisen puitesopimuksen Ison-Britannian johtavan satamayhtiön, Associated British Portsin (ABP), kanssa 21 sataman toimintojen digitalisoinnista. Projektin tarkoitus on nopeuttaa satamakäyntien ja -toimintojen digitalisointia, mikä tekee niistä mahdollisimman tehokkaita, kestäviä ja turvallisia. Wärtsilä Voyagen teknologiat tähän projektiin ovat Navi-Port, Navi-Harbour Vessel Traffic Services ja Port Management Information System (PMIS). Niiden avulla ABP voi saavuttaa tavoitteensa, parantaa turvallisuutta satamatoiminnoissa ja optimoida alusten liikennöintiä, millä voi olla positiivinen vaikutus paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin toimitusketjuihin.

Sean Fernback, Wärtsilä Voyagen johtaja, sanoo: ”ABP ymmärtää teknologian merkityksen merenkulkualalla. Yhtiön innovatiivinen lähestymistapa on tehnyt siitä Ison-Britannian johtavan satamayhtiön. Uusi sopimuksemme auttaa ABP:tä ylläpitämään kilpailuetunsa nyt ja tulevaisuudessa. Kokonaisvaltaiset ja saumattomat teknologiaratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että satamat ja koko meriteollisuus ovat edelläkävijöitä toimitusketjun modernisoinnissa, että toiminta on kestävää myös tulevaisuudessa ja että päätöksien tukena käytetään dataa. On mielenkiintoista nähdä kuinka paljon voimme saavuttaa yhdessä ABP:n kanssa. On hienoa tehdä yhteistyötä tässä projektissa.”

ABP kutsui kansainväliseen tarjouskilpailuun kaikki suurimmat satamatoimintojen optimointiratkaisujen tarjoajat. Sen tuloksena ABP valitsi yhteistyökumppanikseen Wärtsilä Voyagen, joka johtaa huipputeknologiallaan merenkulkualan digitaalista muutosta. Wärtsilä Voyagella on selkeä näkemys ABP:n roolista toimijana, joka ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön uudenaikaisia satamahallinnan ratkaisuja samalla, kun varmistetaan vahva sijoitetun pääoman tuotto. Tämä vastaa ABP:n tavoitteita.

Projekti alkoi kesäkuussa ja se toteutetaan vaiheittain kaikissa ABP:n satamissa. Wärtsilän Vessel Traffic Services ja Port Management Information System -järjestelmät asennetaan Southamptonin satamaan ennen huhtikuuta 2023. Sen jälkeen järjestelmät asennetaan muihin ABP:n 20 satamaan. ABP:n kanssa tehty sopimus sisältää jatkuvan inhimillisten tekijöiden arvioinnin, jotta varmistetaan, että olemassa oleva valvomoympäristö on optimoitu työntekijöiden tarpeisiin ja täyttää sekä kansalliset että kansainväliset standardit ja ohjeet.

Puitesopimus on voimassa vähintään seuraavat viisi vuotta. Se virallistaa osapuolten yhteisen vision ja sitoumuksen kehittää moderneja ja älykkäitä satamasovelluksia kattavan ja pitkäaikaisen yhteistyön avulla.

Harm Van Weezel, ABP:n Chief Information Officer sanoo: ”Teemme mielellämme yhteistyötä Wärtsilän kanssa tässä projektissa, joka toteuttaa visiomme uudenaikaisesta digitaalisesta satamasta. Se, mihin ABP kiinnitti huomiota oli Wärtsilän lähestymistapa – molempia osapuolia hyödyttävän, syvän ja pitkäaikaisen kumppanuuden luominen. Odotamme tämän yhteistyön tuovan merkittäviä parannuksia.”

Håkan Agnevall, Wärtsilän konsernijohtaja, lisää: ”Tämä sopimus on virstanpylväs, joka tulee merkittävästi vaikuttamaan globaalien toimitusketjujen kestävään kehitykseen, joustavuuteen ja tehokkuuteen. Digitalisaatio tarjoaa merenkulkualalle valtavan potentiaalin saavuttaa kunnianhimoiset päästöjenvähennystavoitteensa. Siksi Wärtsilä Voyagen asiantuntemuksella on niin suuri merkitys nollapäästöihin pyrkimisessä ja se on edelleen olennainen osa Wärtsilän strategiaa luoda aitoa ja pitkäaikaista muutosta alallamme.”

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
media@wartsila.com

Kuvateksti: Southamptonin satama © Associated British Ports

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation, josta voi myös ladata kuvat.

Wärtsilä Voyage lyhyesti
Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa hyödyntämällä uusinta digitaalista teknologiaa. Dataa ja tekoälyohjelmistoja hyödyntäen toimitamme reaaliaikaista tietoa laivojen toiminnasta ja energian käytöstä turvallisuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi sekä polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Ratkaisumme yhdistävät komentosillan, pilvipalvelut, päätöksenteon tukiratkaisut ja älykkään sataman ratkaisut. Olemme sitoutuneet luomaan digitaalisen merenkulun ekosysteemin, jossa alukset ja satamat ovat kytköksissä toisiinsa ja kaikki toiminnot ovat turvallisia ja kestäviä.

www.wartsila.com/voyage
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com