Wärtsilän navigointisimulaattori luo testiympäristön älykkään merenkulun ratkaisuille Raumalla

Wärtsilä Corporation, Ammattilehtitiedotteet 23 maaliskuuta 2020 at 13.03 UTC+2
  • The Wärtsilä navigation simulator is an essential enabler in the ISTLAB project aimed at creating a testing environment for smart autonomous vessels. Photo: SAMK / Pekka Lehmuskallio

Teknologiayhtiö Wärtsilä on toimittanut  navigointisimulaattorin ja tarkat matemaattiset mallit Satakunnan Ammattikorkeakoululle Raumalle. Simulaattoria käytetään Intelligent Shipping Technology Test Laboratory -projektissa (ISTLAB), jonka tarkoitus on luoda teknisesti tarkka testausympäristö etäohjatuille laivoille.

Testilaboratorioprojekti on ainutlaatuinen maailmassa ja kiinnostaa koko merenkulun yhteisöä. Ohjelma avaa mahdollisuuksia etäohjaukseen.

”Tämä projekti on esimerkki siitä kuinka Wärtsilän simulaatioteknologialla voidaan luoda testiympäristö tulevaisuuden älykkäille merenkulun ratkaisuille. Projektin tuloksia ja siinä käytettävää teknologiaa voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti merenkulun turvallisuuden ja tehokkuuden kehittämisessä”, sanoo Alexander Ozersky, Deputy General Manager, Voyage Solutions, Wärtsilä.

”Tarkoitus on kehittää oikea mallinnus, mutta ensin meidän täytyy tehdä simulaatiotestausta ja tähän Wärtsilän teknologia on omiaan. Wärtsilän tuki tässä projektissa on ollut elintärkeää”, sanoo Meri-Maija Marva, Training Manager, Satakunta University of Applied Sciences.

Wärtsilä ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu ovat toimineet läheisessä yhteistyössä yli 20 vuotta.

Lue lisää englanninkielisestä tiedotteesta

Kuva: SAMK / Pekka Lehmuskallio

Lisätietoja:

Alexander Ozersky
Deputy General Manager, Intellectual Systems
Voyage Solutions
Wärtsilä Marine
Puh: +7 812 3253131

alexander.ozersky@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Puh: +358 10 709 1439

marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com