Wärtsilältä suositeltu käteisostotarjous Hamworthy plc:stä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 22 marraskuuta 2011 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp ilmoittaa päässeensä sopimukseen Hamworthy plc:n hallituksen kanssa suositellusta käteisostotarjouksesta Hamworthyn ostamiseksi. Hamworthy on Iso-Britanniassa listattu teknologiayritys, joka toimii merenkulkualalla sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla.

Yritysoston ehtojen mukaan Hamworthyn osakkeenomistajat saavat 825 penniä (GBP) käteisenä jokaisesta Hamworthyn osakkeesta, minkä mukaan Hamworthyn liikkeelle lasketun ja liikkeelle laskettavan osakekannan arvo on noin GBP 383 miljoonaa. Tämä vastaa EV/LTM EBITDA kerrointa (yrityksen arvo / liiketulos ennen poistoja) 14.3x laskettuna 30.9.2011. Yritysoston toteutuminen edellyttää Hamworthyn osakkeenomistajien hyväksyntää. Yritysosto saataneen päätökseen vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yrityskauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää Saksassa ja Norjassa.

Wärtsilä järjestää lehdistötilaisuuden tänään klo 11.00 (Suomen aikaa) Helsingissä. Puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä. Tarkemmat ohjeet ovat tiedotteen lopussa.

Hamworthyn ja Wärtsilän yhdistäminen mahdollistaa molempien yritysten osaamisen laajentamisen ja vahvistamisen nopeasti kehittyvillä offshore- ja merenkulun kaasusovellusmarkkinoilla sekä ympäristöratkaisujen markkinoilla. Sekä Hamworthy että Wärtsilä hyötyvät teknologiaosaamisen jakamisesta ja optimoidusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta, ja tämä vahvistaa yritysten asemaa maailmanlaajuisilla merenkulku- ja offshoremarkkinoilla.

Wärtsilän toiminta 70 maassa ja sen vahva taloudellinen asema mahdollistavat Hamworthyn asiakaskunnan laajentamisen sekä tuotteiden laajemman jakelun. Wärtsilän kattava huoltoverkosto tukee Hamworthyn myynnin jälkeistä asiakaspalvelutoimintaa.

Björn Rosengren, konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp, kommentoi yritysostoa:
"Uskomme vahvasti merenkulun kaasumarkkinoihin ja mahdollisuuksiin nopeasti kehittyvillä ympäristömarkkinoilla. Yhdistämällä resurssimme Hamworthyn kanssa voimme tarjota asiakkaillemme laajemman valikoiman taloudellisesti tehokkaita, luotettavia ja ympäristömyötäisiä tuotteita ja järjestelmiä. Hamworthy on menestyksekäs yritys ja olemme vakuuttuneita siitä, että maailmanlaajuinen toimintamme ja resurssimme tukevat Hamworthyä kasvun nopeuttamisessa sekä mahdollisuuksien hyödyntämisessä erityisesti ympäristöteknologioiden aikaisessa vaiheessa. Odotamme innolla yhteistyötä Hamworthyn johdon ja työntekijöiden kanssa. Aiomme yhdistää osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme hyväksi."

Gordon Page, Hamworthy plc:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi yritysostoa:
"Hamworthyn hallitus pitää tätä tarjousta houkuttelevana Hamworthyn osakkeenomistajille. Tarjous kuvastaa Hamworthyn vahvuuksia, joita ovat globaali markkina-asema ja kasvunäkymät. Hamworthy on innovatiivinen ja maailmanlaajuinen teknologiayritys, joka tuottaa teknologisesti edistyksellisiä tuotteita, järjestelmiä ja palveluita merenkulkualalle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Wärtsilän ja Hamworthyn yhdistyminen on strateginen hanke. Wärtsilä on sitoutunut tarjoamaan vakautta ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia työntekijöillemme Wärtsilässä sekä jatkamaan Hamworthyn laajan tuote- ja palvelutarjonnan kehittämistä Hamworthyn asiakkaille..

Haluan kiittää Hamworthyn johtoa ja työntekijöitä heidän työpanoksestaan yrityksen menestyksen hyväksi ja olen vakuuttunut että menestys jatkuu Wärtsilän omistuksessa."

Tämä tiedonanto julkaistaan Iso-Britannian lain mukaisen virallisen ilmoituksen lisäksi. 
Virallinen tiedonanto (”Rule 2.7 announcement” englanniksi) löytyy sijoittajasivuilta.

Tietoa Hamworthysta

Hamworthy on maailmanlaajuinen yritys, joka toimittaa erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön. Hamworthyllä on maailmanlaajuisesti noin 1150 työntekijää. Hamworthyllä, jonka pääkonttori on Poolessa Iso-Britanniassa, on suunnittelu-, valmistus- ja laitemyyntiyksiköt Iso-Britanniassa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Singaporessa sekä uudenaikainen kokoonpanotehdas Kiinassa.

Viime tilikaudella, joka päättyi 31.3.2011, Hamworthyn liikevaihto oli GBP 181,6 milj. (2010: GBP 214,3 milj.), käyttökate GBP 13,8 milj. (2010: GBP 19,7 milj.). Lisätietoja osoitteesta www.hamworthy.com

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 22.11.2011 kello 11:00 alkaen (Suomen aikaa) Hilton Helsinki Strandin Ballroomissa, osoite John Stenbergin ranta 4, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cbk42zqx/

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
https://global.conferenceplus.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100103&o=DCnYBWxYWqNaak
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Press Conference. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.
Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Johtaja, Wärtsilä Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5599
jaakko.eskola@wartsila.com  

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  
 

Sijoittajakyselyt:

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com  

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö
Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com