Sari Kolu nimitetty Wärtsilän Compliance Directoriksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 22 toukokuuta 2012 at 12.15 UTC+2

Sari Kolu on nimitetty Wärtsilän Compliance-toiminnon johtajaksi 1.5.2012 alkaen. Hän vastaa konsernitason käytäntöjen kehittämisestä, hallinnasta ja seurannasta Wärtsilässä globaalilla tasolla. Compliance -toiminnon tavoitteena on edistää ja varmistaa, että yhtiö noudattaa maailmanlaajuisessa liiketoiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja toimintaohjeita hyvän yrityskansalaisuuden periaatteiden mukaisesti.

Ennen Wärtsilää Sari Kolu on toiminut johtavissa tehtävissä metsäteollisuuden sekä elektroniikka-alan yrityksissä. Kolu on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari ja Executive MBA.
Kolu raportoi Kari Hietaselle, Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat.

Sari Kolun kuva

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 7095609
kari.hietanen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com