Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 22 huhtikuuta 2021 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 

VAKAA TILAUSKERTYMÄ, MUTTA KORONAVIRUS RASITTAA YHÄ LIIKEVAIHTOA JA KANNATTAVUUTTA 

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuu 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com. 

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–MAALISKUU 2021 

  • Tilauskertymä oli vakaa 1 244 miljoonaa euroa (1 247) 
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 6% 5 399 miljoonaan euroon (5 745) 
  • Liikevaihto laski 19% 946 miljoonaan euroon (1 170) 
  • Tilaus-laskutussuhde oli 1,32 (1,07) 
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 28% 41 miljoonaan euroon (56), joka oli 4,3% liikevaihdosta (4,8). Tämä sisältää noin 20 miljoonaa euroa perusteellisen projektiriskiarvion perusteella tehtyjä nettovarauksia Wärtsilä Energyssä. 
  • Liiketulos laski 30% 36 miljoonaan euroon (52), joka oli 3,8% liikevaihdosta (4,5) 
  • Tulos/osake laski 0,04 euroon (0,05) 
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 67 miljoonaan euroon (42) 

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 

Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan jonkin verran parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman. 

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA 

“Pitkittynyt koronaviruspandemia aiheutti edelleen haasteita Wärtsilän liiketoiminnalle, henkilöstölle ja kannattavuudelle vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Risteilyteollisuudessa kysyntä pysyi vaimeana, asiakkaat viivyttivät investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin, toimitukset viivästyivät ja kannattavuus pysyi alhaisena kustannusten nousun ja kapasiteetin alhaisen käyttöasteen takia. Vakautumisesta ja elpymisestä oli kuitenkin merkkejä. Alustilaukset vilkastuivat yleisesti, ja palveluiden ja energianvarastointiratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla. Näiden seurauksena tilauskertymämme pysyi vakaana vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna huolimatta siitä, että pandemian vaikutukset olivat suurempia vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rokotusohjelmat ovat käynnissä monissa maissa, vaikkakin vaihtelevalla nopeudella. Tämä tekee meistä varovaisen optimistisia merenkulkumarkkinoiden elpymisen suhteen, kun taas monilla keskeisillä energiamarkkinoillamme elpymisen odotetaan olevan hitaampaa. Nettokäyttöpääoman tiukka hallinta johti jälleen positiiviseen rahavirtakehitykseen päättyneellä vuosineljänneksellä. Kustannusten hallinta ja rahavarojen suojaaminen on erittäin tärkeää, jotta voimme säilyttää vahvan asemamme alhaisen kysynnän markkinoilla. Jatkamme edelleen kapasiteettitarpeiden arvioimista tarkkaan, ja teemme sopeutuksia tarpeen mukaan. 

Meillä on käynnissä useita jännittäviä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä strategisia projekteja niin talon sisällä kuin yhdessä kumppaneidemme kanssa. Niiden tarkoituksena on vauhdittaa energia-alan ja meriteollisuuden hiilineutraaliuden tavoittelua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ilmoitimme, että asennamme pilottilaitoksen Norjaan testataksemme hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioitamme, ja lanseerasimme kustannustehokkaan verkon tasapainotusteknologian, joka saavuttaa täyden tehon kahdessa minuutissa. Lisäksi teemme yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa Suomessa tavoitteena hyödyntää päästötöntä vetyä sähköntuotannossa, teollisuudessa ja liikennesovelluksissa. Käynnistimme myös Ocean Technologies Groupin kanssa strategisen kumppanuuden, jonka pyrkimyksenä on parantaa merenkulkualan turvallisuutta ja tehokkuutta yhdistämällä digitaalinen koulutus, pilvipohjaisten ratkaisujen kautta tarjottavat virtuaaliset ja simulointitapahtumat sekä henkilökohtaiset oppimiskokemukset. 

Nopean teknologisen kehityksen aikakaudella toimintamme lähtökohta on, miten voimme parhaiten auttaa asiakkaitamme menestymään. Keskitymme tulevaisuudessa avoimeen innovointiin, palveluihin ja kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön. Uusien ideoiden omaksuminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat keskiössä, ja tavoitteena on oppia jotain uutta päivittäin. Teknologiset muutokset, joita molemmilla loppumarkkinoillamme tällä vuosikymmenellä tapahtuu, ovat mittavampia kuin mitkään viimeisen 30 vuoden aikana, ja ne tarjoavat Wärtsilälle merkittäviä mahdollisuuksia. Uskon, että asiakaslähtöisen ja innovaatiokeskeisen kulttuurimme, johtavien teknologioiden, erittäin osaavan henkilöstön ja laajan palveluverkostomme ansiosta meillä on hyvät valmiudet hyötyä näistä uusista mahdollisuuksista.  

Näkyvyys kysynnän kehitykseen on edelleen heikko, sillä markkinaympäristö on yhä haastava ja arvaamaton. Ennakoimme lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan jonkin verran parempi kuin vuosi sitten. Varovaisista markkinanäkymistämme huolimatta uskomme, että energiatehokkuuden tavoittelu ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisääntyvä kysyntä, digitaalinen murros sekä muuttuvat energiatarpeet toimivat eduksemme pitkällä aikavälillä. Säilyttääksemme teknologisen johtoasemamme panostamme jatkossakin joustavien polttoaineratkaisujen ja digitaalisen tarjontamme kehittämiseen.” 

AVAINLUVUT 

MEUR  1–3/2021  1–3/2020  Muutos  2020 
Tilauskertymä  1 244  1 247  0%  4 359 
josta palvelut  704  635  11%  2 267 
Tilauskanta kauden lopussa  5 399  5 745  -6%  5 057 
Liikevaihto  946  1 170  -19%  4 604 
josta palvelut  550  593  -7%  2 255 
Tilaus-laskutussuhde  1,32  1,07  0,95 
Liiketulos  36  52  -30%  234 
% liikevaihdosta  3,8  4,5  5,1 
Vertailukelpoinen liiketulos  41  56  -28%  275 
% liikevaihdosta  4,3  4,8  6,0 
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA*  49  65  -25%  308 
% liikevaihdosta  5,1  5,6  6,7 
Tulos ennen veroja  35  43  -19%  191 
Tulos/osake, EUR  0,04  0,05  0,23 
Liiketoiminnan rahavirta  67  42  681 
Korolliset nettovelat kauden lopussa  419  849  394 
Bruttoinvestoinnit  29  27  117 
Nettovelkaantumisaste  0,20  0,42  0,18 
Omavaraisuusaste, %  37,0  35,3  38,1 
Henkilöstö kauden lopussa  17 742  18 642  -5%  17 792 

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.  

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä on oikaistu konsernin uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin. 

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat. 

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS 

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään torstaina 22.4.2021 klo 10.00. 
 
Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila
 
Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/6183517468884024075
 
Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet. 
 
*** 
 
Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta. 
 
Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu. 
 
Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.  

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. 

Arjen Berends      
Talous- ja rahoitusjohtaja      
Atte Palomäki  
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi 

Lisätietoja: 

Arjen Berends 
Talous- ja rahoitusjohtaja 
Puh. 010 709 5444 
arjen.berends@wartsila.com  

Emilia Rantala 
Sijoittajasuhdepäällikkö 
Puh. 010 709 1114 
emilia.rantala@wartsila.com  

 
Lehdistökontaktit: 

Atte Palomäki 
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi 
Puh: 010 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com  

 

Wärtsilä lyhyesti 

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.  
www.wartsila.com  

Osavuosikatsaus Q1 2021