Wärtsilä ja Samsung Heavy Industries allekirjoittivat yhteistyösopimuksen ympäristömyötäisten kaasukäyttöisten alusten kehittämisestä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 22 maaliskuuta 2010 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä ja Samsung Heavy Industries (SHI) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kaasukäyttöisten kauppalaivojen kehittämisestä. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää uuden sukupolven aluksia, jotka on varustettu tehokkailla ja kilpailukykyisillä voimansiirtojärjestelmillä ja jotka täyttävät tai ylittävät tulevien ympäristömääräysten vaatimukset.

Wärtsilän ja SHI:n yhteisen hankkeen painopisteenä on nesteytetyn maakaasun (Liquefied Natural Gas) LNG) hyödyntäminen alusten polttoaineena. Tämä on oleellista erityisillä päästöjen kontrollialueilla (Emission Control Areas, ECA). Wärtsilä vastaa hankkeessa voimansiirtokoneistoista, ja erityisesti sylinterihalkaisijaltaan suurista monipolttoainemoottoreista sekä mekaanisista voimansiirtoratkaisuista. SHI keskittyy suunnittelemaan korkean hyötysuhteen aluksia, joissa on polttoaineen varastointitilat sekä kaasukäyttöinen voimansiirtokoneisto.

”Raskasta polttoöljyä käyttäviin perinteisiin moottoreihin verrattuna Wärtsilän monipolttoaineteknologian etuna on 20-25 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt (CO2), 90 prosenttia alhaisemmat  typpioksidipäästöt (NOx) sekä lähes mitättömät rikkioksidi- ja hiukkaspäästöt”, toteaa Jaakko Eskola, Wärtsilä Ship Power -liiketoiminnan johtaja. ”Olemme markkinajohtaja monipolttoainemoottori- teknologiassa sekä toimituksissa, ja moottorivalikoimamme kattaa valtaosan kauppalaivojen voimansiirtokoneistojen tarpeista. Kaasukäytössä monipolttoainemoottorimme täyttävät jo nyt Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organisation IMO) vuonna 2016 voimaan tulevat vaatimukset”, Eskola jatkaa.

Raskaalla polttoöljyllä käyvät moottorit ovat jo vuosikymmenten ajan olleet ja ovat edelleen vakioratkaisu kauppalaivojen voimansiirrossa ja sähkön tuotannossa, sillä raskas polttoöljy on halvin saatavilla oleva primäärienergian lähde. Tulevat ympäristösäädökset edellyttävät kuitenkin aiempaa vähäpäästöisempien teknologioiden käyttöä, ja päästöjen kontrollialueiden määrän odotetaan kasvavan eri puolilla maailmaa.

Tiukentuvat ympäristömääräykset luovat mahdollisuuksia uusille kustannustehokkaaseen teknologiaan perustuville ratkaisuille. Tämä saattaa lisätä kaasukäyttöisten monipolttoainemoottoreilla varustettujen alusten käyttöönottoa merkittävästi. Nesteytetty maakaasu on jo nyt hinnaltaan kilpailukykyistä muihin nestemäisiin polttoaineisiin verrattuna, mutta lisäinvestoinnit toimitusketjuun ovat tarpeen, jotta nesteytetyn maakaasun käyttö laivaliikenteessä lisääntyisi.

Tärkeimpien alusominaisuuksien määrittämisen lisäksi Samsung Heavy Industries vastaa polttoaineen varastointi- ja käsittelyjärjestelmien sekä aluksen kokonaiskustannusten määrittelystä.

”Samsung Heavy Industries on toimittanut satoja, ja lähes kaikentyyppisiä aluksia asiakkailleen eri puolille maailmaa. Olemme alan johtava yritys rakennettujen alusten määrällä ja läpimenoajalla mitattuna, mikä on keskeinen tehokkuusmittari”, toteaa johtaja K.S Lee, Projektisuunnittelu, Samsung Heavy Industries.

Lisätietoja:

Wärtsilä

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Samsung Heavy Industries

Jin Mo Kim
Senior Manager, Project Planning Team
Samsung Heavy Industries
Puh: +82 55 630 3340
jin.mo.kim@samsung.com
Internet: www.shi.samsung.co.kr

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com