Wärtsilän ainutlaatuinen polttokennoyksikkö saavuttanut erinomaisia tuloksia

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 22 helmikuuta 2010 at 12.00 UTC+2

Maailman ensimmäinen kaatopaikkakaasua hyödyntävä SOFC-polttokennoyksikkö on menestyksekkäästi läpäissyt testiohjelman ensimmäisen vaiheen. Wärtsilän kehittämä ja käyttämä energiantuotantoyksikkö on ollut toiminnassa yli 1500 tuntia ja tuottanut erittäin vähäpäästöistä sähköä Vaasan alueen kotitalouksille.

Vaasassa sijaitsevalle New Energy -testipaikalle asennettu Wärtsilän FC20-polttokennoyksikkö on saavuttanut erinomaisia tuloksia. Wärtsilän kehittämä ja käyttämä WFC20 on lajinsa ensimmäinen laitos maailmassa. Polttokennovoimala käyttää polttoaineenaan läheiseltä kaatopaikalta saatavaa metaanipitoista kaasua. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, joka muuten olisi ympäristölle haitallista. WFC20 perustuu tasomaiseen kiinteäoksidi- eli SOFC-tekniikkaan, jonka on toimittanut tanskalaisyhtiö Topsoe Fuel Cell A/S. Wärtsilä on yksi maailman johtavista SOFC-tekniikkaan perustuvia polttokennotuotteita kehittävistä yrityksistä.

Tämä uudentyyppinen energiantuotantolaitos on saavuttanut kaikki tärkeimmät Wärtsilän sille asettamat tavoitteet. Polttokennoyksikkö on ollut onnistuneesti toiminnassa yli 1500 tunnin ajan. Hyötysuhde on erittäin korkea, pakokaasupäästöt ovat hyvin pieniä, ja yksikkö on toiminut tasaisesti, vaikka biokaasun metaanipitoisuus on ollut alhainen ja vaihteleva. Polttokennoyksikön sähköteho on noin 20 kW, mikä riittää noin kymmenen kotitalouden tarpeisiin. Lämpöteho on 14-17 kW.

"Olemme hyvin tyytyväisiä ensimmäisen polttokennoyksikkömme toimintaan haastavissa olosuhteissa. Koko projekti on toistaiseksi ollut erittäin myönteinen, ja tältä pohjalta meidän on hyvä jatkaa polttokennoratkaisujen kehitystyötä", sanoo johtaja Erkko Fontell, Polttokenno-yksikkö, Wärtsilä Finland.

Lähes päästötön ja erittäin energiatehokas

Kaatopaikan metaanipitoisen kaasun vaihteleva koostumus on ollut testipaikan suurimpia teknisiä haasteita, ja se on edellyttänyt tehokkaan ohjausjärjestelmän kehittämistä. Järjestelmä on testeissä todettu täysin toimivaksi. Kaatopaikkakaasu sisältää myös erilaisia epäpuhtauksia, kuten rikkiyhdisteitä, jotka on poistettava polttoaineesta ennen polttoaineen syöttämistä polttokennojärjestelmään. Myös tämä tavoite on saavutettu.

WFC20-polttokennojärjestelmän pakokaasupäästöt on mittauksissa todettu erittäin vähäisiksi. Polttokennoyksikkö ei tuota mitattavia määriä haitallisia hiukkaspäästöjä, eikä rikkioksidien (SOx) tai typpioksidien (NOx) päästöjä edes osakuormalla käytettäessä. Koska polttoaineena käytetään biokaasua, järjestelmä on CO2-päästöjen suhteen lähes hiilineutraali.

Wärtsilä toimitti sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavan polttokennoyksikön Vaasan asuntomessualueelle, joka sijaitsee Suvilahdessa noin kolme kilometriä Vaasan keskustasta itään. Polttokennotekniikan kehittäminen on osa Wärtsilän pitkän aikavälin tuotekehitystyötä, jonka tarkoituksena on täydentää Wärtsilän tuotevalikoimaa. Ympäristöystävällisten, puhtaiden ja kestävien energiantuotantotekniikoiden kehittäminen on keskeinen osa Wärtsilän strategiaa.

Polttokennovoimalan käyttämä kaatopaikkakaasu on uusiutuva polttoaine, joten polttokennotekniikka mahdollistaa Euroopan komission ilmasto- ja energiapaketin mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaan Suomen on kasvatettava uusiutuvien energialähteiden osuuttaan nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin energiantuotannosta vuoteen 2020 mennessä.

Wärtsilän polttokennotekniikan osaamiskeskus sijaitsee Espoon Otaniemessä, ja yhtiön Vaasan moottorilaboratorion henkilökunta huolehtii New Energy -testipaikan tukitoiminnoista.

Lisätietoa:
Erkko Fontell
Johtaja, Polttokennot (Product Centre Ecotech)
Wärtsilä Finland
Puh: 010 7095228
Matkapuhelin: 040 7544389
erkko.fontell@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Tiedotteita samasta aiheesta:

Ministeri Pekkarinen vihki käyttöön Wärtsilän polttokennovoimalan Vaasan Asuntomessuilla (15.7.2008)
Wärtsilä toimittaa maailman ensimmäisen kaatopaikkakaasua hyödyntävän SOFC-polttokennovoimalan Vaasan asuntomessualueelle (21.2.2008)

rtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com