Nimityksiä Wärtsilän johtokunnassa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 21 joulukuuta 2011 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä vahvistaa toimintojaan edistääkseen yhteiskunnallista kehitystä, joka tukee strategisia liiketoimintatavoitteita, koska lainsäädännön kehittyminen on strategisesti entistä tärkeämpää Wärtsilän liiketoiminnoille.

Wärtsilän johtokuntaan on tehty seuraavat 1.1.2012 voimaan astuvat nimitykset:

Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48), Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö, on nimitetty tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat. Hän vastaa yhteiskuntasuhteista, lakiasioista, kestävästä kehityksestä, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikasta (Environment, Occupational Health and Safety) sekä aineettoman omaisuuden hallinnasta. Hietanen on työskennellyt Wärtsilässä vuodesta 1989 lähtien ja hän on ollut johtokunnan jäsen vuodesta 2002.

Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) on nimitetty henkilöstöjohtajaksi (Group Vice President, Human Resources) ja johtokunnan jäseneksi. Castrén on työskennellyt henkilöstöjohtajana (Vice President, Human Resources) Wärtsilässä vuodesta 2005 lähtien.

Näillä nimityksillä Wärtsilä pyrkii olemaan haluttu työnantaja, jonka henkilöstöhallinto on ensiluokkaista ja joka tunnetaan innovatiivisena teknologia-alan yhtiönä.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com

Kari Hietanen

Päivi Castrén