Wärtsilän vetäytyminen Venäjän markkinoilta on saatu päätökseen

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 21 heinäkuuta 2022 at 08.25 UTC+2

Wärtsilä on saanut päätökseen toimintojensa lopettamisen Venäjän markkinoilla järjestyksenmukaisella tavalla. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa 2022 ryhtyvänsä ajamaan Venäjän-toimintojaan alas, ja tuo prosessi on nyt päättynyt. Kaikki järjestelyt ja toiminnan lopettaminen on tehty paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet etusijalla eri prosessien kuluessa.

Wärtsilä tuomitsee vahvasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perusturvallisuus ja ihmisten hyvinvointi ovat keskeisen tärkeitä asioita Wärtsilälle. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia toimintaansa koskevia pakotteita sodan alusta alkaen ja on nyt ajanut alas kaikkien liiketoimintayksiköidensä toiminnan Venäjällä.

Wärtsilä Digital Technologies -yksikkö Pietarissa on suljettu. Muutama työntekijä viimeistelee paikallismääräysten mukaisia tehtäviä, mutta kaikki operatiiviset toiminnot on jo lopetettu. Wärtsilä on käynnistänyt uuden tutkimus- ja kehitysyksikön Venäjän ulkopuolelle turvaamaan sen, että sitoumukset asiakkaille täytetään ilman keskeytyksiä.

Wärtsilä allekirjoitti touko-kesäkuun aikana sopimukset Transas Navigator -liiketoiminnan ja Wärtsilä Vostok LLC:n myymisestä yritysten paikalliselle johdolle. Transas Navigator jatkaa itsenäisenä yhtiönä paikallisten asiakkaiden palvelua. Wärtsilä ei toimita varaosia eikä huoltopalveluja Transas Navigator -liiketoiminnalle yritysmyynnin jälkeen.

Wärtsilä Vostok LLC:lle aiemmin työskennelleet työntekijät jatkavat uuden yhtiön, V-Vostok LLC:n palveluksessa. Yhtiö tarjoaa paikallisesti merenkulun laitteiden huoltopalveluita. Yritysmyynnin jälkeen Wärtsilä ei toimita huoltopalveluja Venäjällä.

Yritysmyyntien taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä neljänneksellä 2022 tehtyjen varausten kanssa. Myynneillä ole vaikutusta Wärtsilän toisen neljänneksen 2022 tulokseen.

Wärtsilä julkaisee tammi-kesäkuun 2022 tuloksen 21.7.2022.

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com