Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 21 heinäkuuta 2022 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

PALVELUIDEN TILAUSKERTYMÄ KASVOI 36%

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuu 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HUHTI–KESÄKUU 2022

 • Tilauskertymä kasvoi 25% 1 440 miljoonaan euroon (1 154)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 36% 811 miljoonaan euroon (598)
 • Liikevaihto kasvoi 24% 1 407 miljoonaan euroon (1 131)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,02 (1,02)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 20% 85 miljoonaan euroon (71), joka oli 6,1% liikevaihdosta (6,3)
 • Liiketulos kasvoi 29% 75 miljoonaan euroon (58), joka oli 5,3% liikevaihdosta (5,1)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,09 euroon (0,06)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -90 miljoonaan euroon (245)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–KESÄKUU 2022

 • Tilauskertymä kasvoi 18% 2 820 miljoonaan euroon (2 398)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 20% 1 543 miljoonaan euroon (1 290)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 13% 5 936 miljoonaan euroon (5 238)
 • Liikevaihto kasvoi 27% 2 639 miljoonaan euroon (2 078)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (1,15)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 35% 151 miljoonaan euroon (112), joka oli 5,7% liikevaihdosta (5,4)
 • Liiketulos laski 166 miljoonaa euroa -72 miljoonaan euroon (94), joka oli -2,7% liikevaihdosta (4,5)
 • Laimentamaton tulos/osake laski -0,16 euroon (0,10)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -213 miljoonaan euroon (312)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: VAHVAA KEHITYSTÄ PALVELUISSA

“Vuoden 2022 toista neljännestä leimasi maailmanlaajuisen toimintaympäristön epävarmuus taloudellisesta kehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet, toimitusketjujen pullonkaulat, kustannusinflaatio ja Kiinan koronarajoitukset aiheuttivat painetta maailmantalouteen ja haasteita myös omalle liiketoiminnallemme. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme.

Energiamarkkinoilla epävakaus jatkui. Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kuitenkin kasvussa, ja saimme merkittäviä tilauksia sekä voimalaitoksissa että energian varastointijärjestelmissä. Energialiiketoiminnan palveluiden kehitys oli erittäin hyvää, ja sitä tukee myös hiljattain lanseeraamamme Decarbonisation Services -liiketoimintamalli. Hyödynnämme siinä kehittyneitä sähköjärjestelmien mallinnus- ja optimointityökalujamme ja osaamistamme sähköjärjestelmän päästöjen vähentämiseksi ja sähkön saatavuuden varmistamiseksi mahdollisimman edullisesti.

Palveluliiketoiminta kehittyi hyvin myös merenkulkumarkkinoilla johtuen paljolti alusten palaamisesta liikenteeseen etenkin risteilyalussegmentissä. Kesäkuun lopussa risteilyaluskapasiteetista oli käytössä noin 90%, ja risteilijöiden satamakäynnit ovat saavuttaneet koronaa edeltävän tason. Yksi huomattava onnistuminen palveluliiketoiminnassamme oli Maran Gas Maritimen kanssa uusittu optimoidun kunnossapidon sopimus, joka kattaa varustamon 21 LNG-kuljetusalusta. Uusien alusten markkinat olivat haastavammat johtuen kustannusten noususta ja telakkakapasiteetin niukkuudesta, joten investoinnit laskivat viime vuoden tasosta. Euroopan tavoite irrottautua Venäjän putkikaasusta kuitenkin tukee LNG-kuljetusalusten tilauksia jatkossakin. Markkinajohtajuutemme hybridipropulsioratkaisuissa vahvistui entisestään, kun meiltä tilattiin tällaiset järjestelmät kolmeen uuteen RoPax-alukseen, joista kahdesta tulee tähän mennessä isoimmat hybridialukset. Kallis polttoaine lisää polttoainetehokkuutta ja energiansäästöä edistävien ratkaisujen kysyntää.

Konsernin tilauskertymä kasvoi 25% ja palveluiden tilauskertymä peräti 36%. Palveluliiketoiminta kasvaa laivojen ja voimalaitosten korkeamman käyttöasteen ajamana. Palvelut kehittyivät erittäin myönteisesti sekä Marine Power- että Energy-liiketoiminnassa taustallaan risteilyalusliikenteen vilkastuminen ja pitkäaikaisten palvelusopimusten kysyntä. Energian varastointijärjestelmien kysyntä puolestaan tuki laitetilauskertymää. Liikevaihto kasvoi 24% energialaitetoimitusten kasvun sekä kummankin loppumarkkinan palvelukysynnän tukemana. Vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi korkeamman liikevaihdon tukemana 29%. Kannattavuutta kuormittivat edelleen kustannusten nousu ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Palveluiden kasvava tilauskertymä kuitenkin osoittaa, että suuntamme kohti enemmän lisäarvoa tuottavia palveluja on oikea.

Julkistimme 14.7. suunnitelman tehostaa moottorituotantoamme Euroopassa sulkemalla tehtaamme Triestessä Italiassa ja keskittämällä nelitahtimoottoreidemme tuotannon Vaasaan. Uusi tuotantorakenne vahvistaa kilpailukykyämme ja luo edellytykset tulevaisuuden kasvulle. Italia ja Trieste ovat meille jatkossakin tärkeitä monilla muilla osa-alueilla. Olemme sitoutuneet tiiviiseen yhteistyöhön ammattiliittojen ja julkishallinnon kanssa löytääksemme erilaisia tukiratkaisuja niille työntekijöille, joita nämä muutokset koskevat.

Tänään tiedotimme, että olemme saaneet päätökseen toimintojemme lopettamisen Venäjän markkinoilla järjestyksenmukaisella tavalla. Kaikki järjestelyt ja toiminnan lopettaminen on tehty paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet etusijalla eri prosessien kuluessa. Yritysmyyntien taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtyjen varausten kanssa, eikä myynneillä ole vaikutusta toisen vuosineljänneksen tulokseemme.

Teknologiarintamalla edistyimme jälleen vahvasti. Esittelimme uuden Wärtsilä 46TS-DF -moottorin, jonka suunnittelun painopisteitä ovat hyötysuhde, ympäristötehokkuus ja polttoainejoustavuus. Kaasua käytettäessä moottorin hyötysuhde on korkein, mitä keskinopeilla moottoreilla tähän mennessä on saavutettu. Pyrimme entisestään vauhdittamaan teknologian kehitystä koordinoimalla merenkulkualan konsortiota, joka pyrkii yhteisprojektissa kehittämään ammoniakkikäyttöiset 2- ja 4-nelitahtiset koemoottorit.

Ennakoimme kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman. Kuten olemme aiemmin kertoneet, laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin on korkealla tasolla vuonna 2022, ja kustannusinflaation odotetaan pysyvän korkeana myös vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen, ja pyrimme vaimentamaan kustannusinflaation vaikutuksia hintojen korotuksilla. Pitkällä aikavälillä keskitymme entisestään kasvattamaan palveluidemme lisäarvoa ja siirtymään kohti suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, mikä parantaa näkyvyyttä ja kannattavuutta. Näemme edelleen mahdollisuuksia myös säätövoimamarkkinoilla uusiutuvan energian käytön vauhdittuessa.”

AVAINLUVUT

MEUR 4–6/
2022
4–6/
2021
Muutos 1–6/
2022
1–6/
2021
Muutos 2021
Tilauskertymä 1 440 1 154 25% 2 820 2 398 18% 5 735
josta palvelut 811 598 36% 1 543 1 290 20% 2 615
Tilauskanta kauden lopussa 5 936 5 238 13% 5 859
Liikevaihto 1 407 1 131 24% 2 639 2 078 27% 4 778
josta palvelut 696 588 18% 1 327 1 128 18% 2 467
Tilaus-laskutussuhde 1,02 1,02 1,07 1,15 1,20
Liiketulos 75 58 29% -72 94 314
% liikevaihdosta 5,3 5,1 -2,7 4,5 6,6
Vertailukelpoinen liiketulos 85 71 20% 151 112 35% 357
% liikevaihdosta 6,1 6,3 5,7 5,4 7,5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 91 79 15% 163 128 28% 388
% liikevaihdosta 6,4 7,0 6,2 6,1 8,1
Tulos ennen veroja 72 53 37% -74 88 296
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,09 0,06 -0,16 0,10 0,33
Liiketoiminnan rahavirta -90 245 -213 312 731
Korolliset nettovelat kauden lopussa 432 253 4
Bruttoinvestoinnit 75 63 143
Nettovelkaantumisaste 0,21 0,12 0,00
Omavaraisuusaste, % 35,8 37,8 38,6
Henkilöstö kauden lopussa 17 547 17 386 1% 17 305

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan muutosta luokittelussa Wärtsilä Marine Power ja Wärtsilä Marine Systems -liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden välillä. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään torstaina 21.7.2022 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://register.gotowebinar.com/register/2285803732998893324.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com 

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022