Paolo Tonon nimitetty Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnan johtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 21 kesäkuuta 2012 at 13.00 UTC+2

Paolo Tonon, MSc (Eng), (42) on nimitetty tutkimus- ja kehitystoiminnan johtajaksi Wärtsilä Industrial Operations -yksikköön 1.6.2012 alkaen. Tononin vastuualueena on Wärtsilän tuotteiden tutkimus- ja kehitystoiminta.

Paolo Tonon on työskennellyt Wärtsilässä vuodesta 1998 lähtien useissa strategisissa ja operatiivisissa sekä teknologia-alan johtotehtävissä. Vuodesta 2009 hän on johtanut Wärtsilän Product Centre Automation –tuoteyksikköä Norjassa, jossa hän vastasi elektroniikka- ja automaatiotuotteiden kehityksestä ja valmistuksesta.

Tonon on Wärtsilä Industrial Operations -yksikön johtoryhmän jäsen ja raportoi Wärtsilä Industrial Operations –yksikön johtajalle Lars Hellbergille.

Paolo Tonon kuva

Lisätietoja:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 5476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com