Wärtsilä aikoo mukauttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan vastaamaan heikkoa markkinatilannetta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 21 huhtikuuta 2016 at 08.25 UTC+2
Wärtsilä aikoo muokata organisaatiotaan, toimintaansa ja resurssejaan uusien alusten heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Suunnitelmat vaikuttavat erityisesti Wärtsilä Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen henkilöstöön maailmanlaajuisesti. Myös tukitoiminnot kohdemaissa käydään läpi osana suunniteltuja uudelleenjärjestelyjä. Tämän lisäksi Wärtsilä tavoittelee suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen. Vähennystarve on noin 550 työpaikkaa, joista noin 270 on Suomessa.

Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain alkaen vuoden 2016 toisesta neljänneksestä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 miljoonaa euroa.

Wärtsilän laitetoimitusten markkinaympäristö on heikentynyt. Huolimatta jonkin verran parantuneesta vireestä sähköntuotannon markkinoilla kilpailuympäristö on edelleen vaikea. Lisäksi merenkulun markkinoilla näkymät ovat edelleen haastavat, johtuen kauppalaivojen ylikapasiteetista sekä yhä jatkuvasta kysynnän puutteesta offshore-segmentillä. On myös riski siitä, että alusten omistajat neuvottelevat lykkäyksistä nykyisiin toimitussopimuksiin.

”Nämä valitettavat kapasiteetin muutokset on tehtävä, jotta säilyttäisimme kilpailuasemamme kansainvälisillä markkinoilla. Teemme kaikkemme, jotta voimme tukea niitä yksilöitä joiden työpaikkoja uudelleenjärjestelyt koskevat. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneet asiakkaidemme hyväksi”, sanoo Jaakko Eskola, Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja.

Muutosten vaikutukset täsmentyvät, kun neuvottelut aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lakien mukaisesti maissa, joihin muutokset vaikuttavat.

Tällä hetkellä Wärtsilä Marine Solutions työllistää 6.681 henkeä ja Energy Solutions 958 henkeä maailmanlaajuisesti.


Mediayhteyshenkilöt:

Roger Holm
Johtaja, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5447
roger.holm@wartsila.com 
 
Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com