Wärtsilä pääomamarkkinapäivillään: Wärtsilän liikevaihto kasvaa noin 25% vuonna 2008 ja kannattavuus paranee

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 marraskuuta 2007 at 08.00 UTC+2

Wärtsilän johto antaa tänään pääomamarkkinapäivillään konsernin vuoden 2008 kasvuennusteen sekä tarkentaa pitkän aikavälin kannattavuustavoitetta. Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 25%. Kasvu perustuu erittäin vahvaan tilauskantaan, josta noin 2,8 miljardia euroa kohdistuu vuodelle 2008, sekä Services - liiketoiminnan voimakkaaseen kehitykseen. Vuonna 2008 kannattavuus paranee. Kasvun tukemiseksi Wärtsilä tekee vuonna 2008 investointeja kapasiteetin kasvattamiseen ja prosessien tehostamiseen ja ylläpitoinvestointeja yhteensä noin 200 milj. euron edestä.

Wärtsilä tarkentaa myös pitkän aikavälin kannattavuustavoitettaan. Tarkennettu kannattavuustavoite (EBIT%) on 8 - 10%  +- 2 % liikevaihdosta yli suhdannesyklin. Aikaisempi tavoite oli 8% yli suhdannesyklin.

Vuoden 2007 ennusteet ennallaan

Wärtsilän kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä annetut lyhyen aikavälin markkinanäkymät ja tulosennusteet säilyvät ennallaan: Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 9%.

Tällä hetkellä laivatilaukset jatkuvat edelleen korkealla tasolla ja lyhyen aikavälin aktiviteetissa ei ole näkyvissä muutoksia. Joissakin alustyypeissä, kuten offshore - tukialuksissa, tilausmäärät ovat laskeneet viime kuukausina, kun uusia aluksia on tullut markkinoille.

Pitkällä aikavälillä suurten kauppa-alusten kysynnän arvioidaan laskevan nykyiseltä huipputasolta. Pienempien alusten kohdalla on myös loivaa laskua mutta tilauksien määrän odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Offshore-alueella investointien uusiin löydöksiin sekä olemassa olevien kenttien tehokkaampaan hyödyntämiseen odotetaan jatkuvan.
Power Plants -liiketoiminnan kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Kaikki merkittävät asiakassegmentit ja maantieteelliset alueet ovat aktiivisia. Wärtsilän voimaratkaisut tuovat asiakkaille lisäarvoa polttoaineiden käytön joustavuuden ja korkean hyötysuhteen ansiosta. Tällä on merkitystä varsinkin nykytilanteessa, kun energiakeskustelua hallitsevia teemoja ovat toimintavarmuus ja polttoaineiden vastuullinen käyttö.
Pitkän tilauskannan ansiosta Wärtsilällä on aikaa reagoida markkinoiden mahdollisiin vaihteluihin, mitä tukee yhtiön tuotannon joustava toimintamalli.

Lisätiedot: Raimo Lind, varatoimitusjohtaja & CFO, puh. 010 709 5640 tai Eeva Kainulainen, tiedotusjohtaja, puh. 010 709 5235.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind     
Varatoimitusjohtaja & CFO 

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali on saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.wartsila.com.