Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 lokakuuta 2010 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q3 2010

MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI – VAHVA VUOSINELJÄNNES KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä 1.004 milj. euroa (725), +38% 
- Liikevaihto 1.039 milj. euroa (1.167), -11%
- Liiketulos 117 milj. euroa (133), eli 11,2% liikevaihdosta (11,4)
- Tulos/osake 0,83 euroa (0,87)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2010
- Tilauskertymä 3.002 milj. euroa (2.468), +22%
- Tilauskanta kauden lopussa 4.243 milj. euroa (5.351), -21%
- Liikevaihto 3.091 milj. euroa (3.741), -17%
- Liiketulos 328 milj. euroa (419), eli 10,6% liikevaihdosta (11,2)
- Tulos/osake 2,36 euroa (2,82)
- Liiketoiminnan rahavirta ennätyksellisen korkea 491 milj. euroa (142)

Kaikki yllä olevat luvut on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Kolmannella vuosineljänneksellä 2010 Wärtsilä kirjasi 2 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ja 32 milj. euron myyntivoiton Sampo Oyj -omistuksen myynnistä. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2010 Wärtsilä kirjasi 59 milj. euroa (6) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. 

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Wärtsilän kolmas neljännes oli vahva kaikista näkökulmista. Liikevaihto kehittyi suunnitelmien mukaisesti, kannattavuus oli vahva ja liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen korkealla tasolla. Tämän myönteisen kehityksen ansiosta odotamme nyt kannattavuutemme ylittävän 10% vuonna 2010. Toisen neljänneksen aikana alkanut myönteinen kehitys markkinaympäristössämme jatkui ja odotamme vuoden 2010 tilauskertymän selvästi ylittävän viime vuoden tason. Tästä huolimatta markkinoiden rakenteelliset muutokset, kireä kilpailu ja hintapaineet osoittavat, että sopeuttamis- ja tehokkuuden parantamistoimenpiteemme ovat tarpeellisia kilpailukykymme varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 PARANTUNEET
Nykyisen tilauskannan ja huollon vakaan toiminnan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan noin 15% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan odotettua parempi ja ylittävän 10%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS KLO 10.45
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 20. lokakuuta 2010 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/69c5tpfv/

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)20 7162 0125, ja näppäilkää konferenssin koodi 877660. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Quarter 3 Results. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=202787.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 0400 784 889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 
WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

Liiketulos ja tulos/osake yllä olevissa taulukoissa on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
Kolmannella vuosineljänneksellä 2010 Wärtsilä kirjasi 2 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ja 32 milj. euron myyntivoiton Sampo Oyj -omistuksen myynnistä. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2010 Wärtsilä kirjasi 59 milj. euroa (6) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KYSYNNÄN KEHITYS

SHIP POWER

Markkinoiden elpyminen jatkuu
Kolmannen vuosineljänneksen aikana uusien alusten tilausaktiviteetin elpyminen jatkui ja kuukausittain tilattiin yli 100 alusta. Kolmannen neljänneksen loppuun mennessä oli tilattu 1.150 alusta, selvästi enemmän kuin vuonna 2009. Tilausaktiviteetti säilyi hyvällä tasolla irtolastialussegmentillä, mikä johtui pääasiassa kiinalaisten varustamoiden tilauksista. Kaupan volyymien elpymisen ja uudisrakentamisen houkuttelevan hintakehityksen myötä konttilaivasegmentti on piristynyt ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Neljänneksen aikana solmittiin muutama LNG-alussopimus pitkän hiljaisen kauden jälkeen.
Aktiviteetti Offshore-segmentillä jatkui vahvana ja elpyminen erikoistuneemmassa tonnistossa jatkuu.

Kiinan vahvisti edelleen asemaansa laivanrakennuksessa ja saavutti tänä vuonna ensimmäistä kertaa johtavan aseman markkinoilla sekä alusten tilausmäärällä että tonneissa (DWT) mitattuna. Kiinan markkinaosuus laivojen kappalemäärällä mitattuna oli 49%, Korean osuus oli 30%, Japanin 7% ja Euroopan 5%. Kehittyvät laivanrakennusalueet, kuten Brasilia, Venäjä ja Filippiinit, saivat 9% tilauksista katsauskauden aikana.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski 37%:stä (edellisen neljänneksen lopussa) 32%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 12%:iin (15). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus kasvoi 3%:iin (1).

POWER PLANTS

Hyvä aktiviteetti Power Plants -markkinoilla jatkuu
Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana Power Plants -markkina-aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla ja Wärtsilä sai useita suuria ja keskikokoisia voimalaprojekteja. Teollisuustuotannon kasvaessa kehittyvissä maissa, myös voimantuotannon tarve kasvaa. Lisäksi tuulivoimantuotannon voimalakanta on kasvanut, mikä on luonut tarpeen joustavalle perusvoimantuotannolle. Rahoituskriisin seurauksena voimantuotannon investointeja lykättiin vuoden 2009 aikana, ja tämä luo nyt lyhyempien toimitusaikojen kysyntää useilla markkinoilla.

SERVICES

Services-liiketoiminnan asiakkaiden huomio edelleen säästöissä
Vaikka meriteollisuuden aktiviteetin elpyminen on alkanut ja alusten poistaminen liikenteestä on vähentynyt, paineet vähentää ylläpitokustannuksia lykkäämällä kunnostuksia ja keskittymällä vain välttämättömiin korjauksiin jatkuvat. Samanaikaisesti merenkulun asiakkaat pyrkivät yhä enemmän optimoimaan laitteistoaan vähentääkseen sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia. Polttoainekustannusten kasvu ja ylikapasiteetti ovat kannustaneet varustamoita liikennöimään konttilaivojaan hitailla nopeuksilla.
Power Plants -markkinat ovat aktiivisia ja kiinnostus tehokkuuden parantamiseen ja voimaloiden käytön ja hallinnoinnin ulkoistamiseen on kasvanut.

TILAUSKERTYMÄ

Tilauskertymä kasvoi vahvasti
Wärtsilän tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli 1.004 milj. euroa (725), kasvua oli 38%. Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutus suhde oli 0,97 (0,62).

Ship Power -liiketoiminnan elpyminen jatkui ja kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 176 milj. euroa (68), 160% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Neljänneksen aikana aktiviteetti vahvistui Offshore-segmentillä ja Wärtsilä sai useita Offshore-tilauksia. Wärtsilän asema tällä segmentillä on perinteisesti ollut vahva. Joihinkin tilauksiin sisältyi monipolttoainemoottoriteknologiaa, joka mahdollistaa puhtaan LNG:n käytön laivoissa polttoaineena. Nämä tilaukset osoittavat, että Wärtsilä on onnistunut strategiassaan tarjota integroituja järjestelmiä, laivasuunnittelua ja kokonaisratkaisuja. Kolmannella neljänneksellä Ship Power tilauksista 43% tuli Offshore-segmentiltä, 33% Kauppalaivasegmentiltä ja 18% Erikoisalussegmentiltä. Matkustajalaivasegmentin tilausten osuus oli 2% ja Laivasuunnittelun 3%. Vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 17% (213 milj. euroa vuoden 2010 toisella neljänneksellä).

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 393 milj. euroa (170), 131% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Suurimmat voimalatilaukset saatiin Karibialta, Venäjältä ja Bangladeshista. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 10% (437 milj. euroa vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 433 milj. euroa (483) kolmannen neljänneksen aikana, laskua oli 10% vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna. Toiseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 7% (465 milj. euroa vuoden 2010 toisella neljänneksellä). Asiakkaiden huomion keskittyminen kustannussäästöihin ja ympäristövaikutusten vähentämiseen näkyi mm. Wärtsilän ja ruotsalaisen Tarbit Shippingin solmimassa kokonaistoimitussopimuksessa tuotetankkerin muuntamisesta LNG-käyttöiseksi. ’Bit Viking’ -nimisen 25.000 dwt:n tankkerin konversioprojektin ansiosta alus täyttää Norjan valtion rahaston asettamat matalamman päästöverotuksen vaatimukset. Tämä konversioprojekti on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä solmi merkittävän sopimuksen A.P. Moller Maersk Groupin kanssa.  Sopimus kattaa Wärtsilä Slow Steaming Upgrade Kit -päivityspaketin asennuksen 34 suureen konttilaivaan. Ympäristöpäivityspaketit mahdollistavat polttoainesäästöt ja vähentävät CO2-päästöjä. Wärtsilä odottaa ympäristöpäivityksien ja konversioiden jatkuvan.
Power Plants -markkinoilla Wärtsilä Services solmi useita tärkeitä käyttö- ja ylläpitosopimuksia Brasiliassa neljänneksen aikana. Wärtsilän voimaloiden käyttö- ja hallinnointisopimukset kattavat nyt 1.500 MW Brasiliassa tuotetusta sähköstä. Useita sopimuksia solmittiin myös Euroopassa.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2010 Wärtsilän tilauskertymä oli 3.002 milj. euroa (2.468), 22% korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana kautena. Katsauskauden tilaus-laskutus suhde oli 0,97 (0,66). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 479 milj. euroa (262), kasvua oli 83% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.097 milj. euroa (748), 47% korkeampi kuin vuonna 2009. Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.421 milj. euroa (1.448), laskua oli 2% vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.243 milj. euroa (5.351), laskua oli 21%. Ship Power - liiketoiminnan tilauskanta oli 2.038 milj. euroa (3.230), -37%. Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.517 milj. euroa (1.549), 2% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 689 milj. euroa (571) katsauskauden lopussa, kasvua oli 21%. 

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä odotusten mukaisesti 11% 1.039 milj. euroon (1.167) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 277 milj. euroa (378), laskua oli 27%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 321 milj. euroa (360), 11% matalampi kuin viime vuoden vastaavan neljänneksen aikana. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 435 milj. euroa (424), kasvua oli 3%.

Wärtsilän katsauskauden tammi-syyskuun 2010 liikevaihto laski 17% ja oli 3.091 milj. euroa (3.741). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 32% ja oli 831 milj. euroa (1.230). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 948 milj. euroa (1.169), laskua oli 19%. Services-liiketoiminnan liikevaihto laski 1% edellisvuoden tasolta ja oli 1.307 milj. euroa (1.326). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 27%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 31% ja Services-liiketoiminnan osuus 42%.

Wärtsilän tammi-syyskuu 2010 liikevaihdosta noin 70% oli euromääräistä, 11% Yhdysvaltain dollareissa ja loppuosa jakautui usean valuutan kesken.

TULOS
Kolmannen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 117 milj. euroa (133), 11,2% liikevaihdosta (11,4). Katsauskauden tammi-syyskuu 2010 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 328 milj. euroa (419) eli 10,6% liikevaihdosta (11,2). Kertaluonteiset erät mukaan lukien, liiketulos laski 269 milj. euroon eli 8,7%:iin  liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 59 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä katsauskauden tammi-syyskuu 2010 aikana.

Rahoituserät olivat -3 milj. euroa (-25). Nettokorot olivat -8 milj. euroa (-14). Osinkotulot olivat 6 milj. euroa (5). Muutos muissa rahoituserissä johtui pääosin valuuttakurssivoitoista, jotka olivat vuoden 2009 vastaavalla kaudella negatiiviset. Tulos ennen veroja oli 298 milj. euroa (388). Katsauskauden verot olivat 80 milj. euroa (111). Tulos/osake oli 2,13 euroa (2,77) ja oma pääoma/osake oli 15,77 euroa (13,86).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, 491 milj. euroa (142) tammi-syyskuussa 2010. Nettokäyttöpääoma oli 229 milj. euroa kauden lopussa (511). Saatujen ennakoiden määrä oli 813 milj. euroa kauden lopussa (1.039). Likvidit varat kauden lopussa olivat 578 milj. euroa (262).

Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 688 milj. euroa syyskuun 2010 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 599 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottosopimusohjelmia yhteensä 565 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 89 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,5% (35,4) ja nettovelkaantumisaste 0,07 (0,43).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 135 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä myi Sampo Oyj - omistuksena ja myyntihinta oli 35 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat vain 54 milj. euroa (98). Bruttoinvestoinnit koostuivat 5 milj. euron (15) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 49 milj. euron (82) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 87 milj. euroa (91).

Vuoden 2010 investoinnit ennen yritysostoja tulevat olemaan noin 95 milj. euroa, eli poistoja huomattavasti alemmalla tasolla. Vuoden 2010 poistojen odotetaan olevan noin 115 milj. euroa. Wärtsilä jatkaa strategiansa toteuttamista laajentamalla Services-liiketoiminnan tarjontaa ja verkostoa. Yritysostomahdollisuudet tällä markkinalla voivat vaikuttaa vuoden investointeihin.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen yhteisyrityksestä venäläisen Transmashholdingin (TMH) kanssa modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden valmistamiseksi Venäjällä. Moottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Osapuolet suunnittelevat yhdessä rautatieliikenteeseen tarvittavan sovelluksen. Wärtsilä ja TMH arvioivat yhteisyrityksen liiketoiminnan laajentamista myös muiden dieselmoottorityyppien kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa. Wärtsilä investoi yhteisyritykseen noin 30 miljoonaa euroa. Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012.

Katsauskauden aikana Wärtsilä jatkoi huoltoverkostonsa laajentamista avaamalla uuden toimiston ja verstaan Panamassa.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena Wärtsilä ryhtyi toukokuussa 2009 sopeuttamaan kapasiteettiaan ja kustannusrakennettaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Sopeuttamistoimenpiteitä tehostettiin tammikuussa 2010.
Ensimmäisiin toimenpiteisiin kuului työpaikkojen vähentäminen Ship Power -liiketoiminnassa, missä laskusuhdanteen vaikutukset olivat merkittävimmät.
Tammikuussa 2010 toimenpiteet jatkuivat ja Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotannonkapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin ja heikentyneeseen kysyntäympäristöön. Tämän ohjelman myötä osa tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinaan ja kaksi Alankomaissa sijaitsevaa tehdasta suljetaan. Uudet, tehokkaammat toimintatavat ovat mahdollistaneet pienempien yksiköiden sulkemisen ja toimintojen yhdistämisen suurempiin kokonaisuuksiin eri maissa. Henkilökuntaa on lomautettu pääosin Suomessa ja Norjassa. Alempi kapasiteetin käyttö on myös käynnistänyt yhtiön globaalien tukitoimintojen analysoinnin. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Katsauskauden jälkeen Wärtsilä on käynnistänyt ohjelmia vähentääkseen noin 400 työpaikkaa tukitoiminnoissa.

Kaikkien näiden eri ajankohtina aloitettujen toimenpiteiden myötä Wärtsilä vähentää henkilöstömäärää noin 1.800 työpaikalla.

Henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 110-120 milj. eurolla. Näistä kustannussäästöistä Wärtsilä arvioi 30 milj. euroa toteutuvan vuoden 2010 loppuun menneessä. Säästöjen loppuosan vaikutus alkaa asteittain vuoden 2011 aikana. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 140 milj. euroa, josta 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009. Katsauskauden tammi-syyskuu aikana kirjattiin 59 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun 2010 lopussa oli 17.704 (18.806). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-syyskuussa 2010 oli 18.116 (18.897). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 974 (1.209) henkilöä. Power Plants -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 845 (848), Services-liiketoiminnan 11.157 (11.318) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.347 (4.988).

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) oli Suomessa, 7% (9) Alankomaissa ja 31% (32) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 31% (30), josta 7% (7) Kiinassa, 6% (6) Intiassa, 5% (5) Singaporessa ja muualla Aasiassa 13% (12).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Neljänneksen aikana Wärtsilä solmi yksinoikeussopimuksen italialaisen Turbodenin kanssa Wärtsilä Marine Engine Combined Cycle (ECC) -tuotteiden yhteisestä kehittämisestä, markkinoinnista ja jakelusta. Marine ECC-tuotteen ottaminen toimintaan vähentää huomattavasti polttoaineen kulutusta ja kaasupäästöjä. Turboden kuuluu Pratt & Whitney Power Systems yritykseen. Yhteinen kehitystyö keskittyy aluksi teknologian soveltamiseen laivoihin. Tuotteen odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2011 aikana.

UUDET TUOTELANSEERAUKSET
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä lanseerasi uuden viestintä- ja valvontakeskuksen (Wärtsilä Communication and Control Centre). Järjestelmä on ensimmäinen, joka yhdistää aluksen koko valvontakeskuksen yhteen ratkaisuun.

Syyskuussa Wärtsilä lanseerasi uuden kaasumoottorin Wärtsilä 18V50SG. Moottorin teho on 18.321 kW, mikä tekee siitä maailman suurimman kaasukäyttöisen generaattoriaggregaatin.

Neljänneksen aikana Wärtsilä lanseerasi painolastiveden käsittelyjärjestelmän (Ballast Water Treatment solution), joka tarjoaa asiakkaille luotettavan laitteiston vastaamaan sekä Kansainvälisen Merenkulkujärjestön että muiden merenkulunviranomaisten vaatimuksia.

Uusi propulsiojärjestelmän kunnon monitorointipalvelu (Propulsion Condition Monitoring Service), joka on Wärtsilän moottorivalvontaa varten kehittämän kaukovalvontajärjestelmän sovellus, on ensimmäinen laatuaan merenkulun propulsiomarkkinoilla.

KESTÄVÄ KEHITYS
Wärtsilällä on hyvä asema luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentämisessä yhtiön erilaisten teknologioiden ja erikoispalvelujen ansiosta. Edistyksellisen ympäristötekniikan kehittäminen on Wärtsilän huomion keskipisteenä. Katsauskauden aikana Wärtsilä aloitti yhteishankkeen, jonka tavoitteena on innovatiivisen katalysaattorijärjestelmän (SCR Selective Catalytic Reduction) kehittämisen. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan erityisesti 2-vaiheisen turboahtimen kanssa. Wärtsilä liittyi myös Maailman Pankin johtamaan Global Gas Flaring Reduction -organisaatioon, joka pyrkii vähentämään öljyntuotannossa vapautuvan maakaasun polttoa. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.3.2010, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos johtuu osakeyhtiölain muutoksesta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. pykälää niin, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotetaan 10 jäseneen ja että hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, konsernijohtaja Ole Johansson, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana on Aalto-yliopisto.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Alexander Ehrnrooth
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh
Paul Ehrnrooth
Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Bertel Langenskiöld
Mikael Lilius
Matti Vuoria
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Wärtsilän liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut huomattavia muutoksia kolmannen neljänneksen aikana ja Wärtsilä odottaa toimintaympäristönsä paranemisen jatkuvan.

Vaikka riskit ovat vähentyneet huomattavasti, Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruuntumiseen.

Power Plants -liiketoiminnassa rahoituskriisin seuraukset näkyvät edelleen suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurin riski liittyy edelleen merenkulkumarkkinoiden epävarmuuteen.

Wärtsilän vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulkualalla tilausaktiviteetin odotetaan paranevan hieman. Erilaisten alustyyppien tilauksissa odotetaan tapahtuvan muutoksia, kun irtolastialustilaukset vähenevät nykyiseltä tasolta ja konttilaivatilausten kasvu jatkuu. Offshore -tilausaktiviteetin näkymät ovat myönteiset ja uusien tilausten kysynnän odotetaan olevan vahvaa.

Vaikka kysynnän pohja on jo ohitettu, vallitsevat olosuhteet pitävät tilausvolyymit matalammalla tasolla kuin menneinä huippuvuosina. Laivanrakennusalan toimittajien keskinäinen kilpailu ja hintapaineet säilyvät voimakkaina. Wärtsilä arvioi Ship Power -liiketoiminnan vuoden 2010 tilauskertymän paranevan selvästi vuoteen 2009 verrattuna.

Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan. Eri alueilla ja eri maissa elpyminen tapahtuu vaihtelevassa tahdissa. Kehittyvät markkinat ovat todennäköisesti tämän elpymisen edelläkävijöitä ja joustavan perusvoimantuotannon sekä sähköverkon vakaan toiminnan segmenttien odotetaan vahvistuvan ensimmäisinä. Länsi-Euroopassa ja USA:ssa ei ole odotettavissa elpymistä vuonna 2010. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan vuoden 2010 tilauskertymän parantuvan selvästi vuoteen 2009 verrattuna.

Services-liiketoiminnan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Vaikka aktiivinen aluskanta pysyy vakaana, vanhemman tonniston romuttaminen ja sen korvaaminen uudella, takuuajalla toimivalla tonnistolla, joka vaati vähemmän huoltoa, saattaa vaikuttaa Services-liiketoimintaan. Voimaloiden käyttöasteet ovat edelleen korkealla. Ympäristömyötäisyys ja taloudelliset näkökohdat ovat olleet tämän liiketoiminnan tärkeimpiä kysyntätekijöitä ja näin tulee jatkossakin olemaan. Wärtsilä laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa tämän mukaisesti. Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia laivakoneistojensa ja voimalaitostensa etähallinnasta ja optimoinnista, minkä ansiosta he voivat vähentää samanaikaisesti sekä kustannuksia että ympäristöjalanjälkeä. Nähtävissä on myös kasvavaa kiinnostusta hallinnointikumppanuuksia kohtaan, mikä vähentää merenkulun, offshore- ja voimala-asiakkaittemme kiinteitä kustannuksia.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2010 PARANTUNEET
Nykyisen tilauskannan ja huollon vakaan toiminnan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan noin 15% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan odotettua parempi ja ylittävän 10%.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2010
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

1.1.2010 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

19.10.2010
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus