Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 20 heinäkuuta 2021 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

VAHVA RAHAVIRTA, MUTTA KORONAVIRUS HAITTAA YHÄ LIIKETOIMINTAA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuu 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HUHTI–KESÄKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 14% 1 154 miljoonaan euroon (1 011)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 24% 604 miljoonaan euroon (486)
 • Liikevaihto laski 7% 1 131 miljoonaan euroon (1 220)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,02 (0,83)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 30% 71 miljoonaan euroon (55), joka oli 6,3% liikevaihdosta (4,5)
 • Liiketulos kasvoi 18% 58 miljoonaan euroon (49), joka oli 5,1% liikevaihdosta (4,0)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,06 euroon (0,04)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 245 miljoonaan euroon (252)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–KESÄKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 6% 2 398 miljoonaan euroon (2 259)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 17% 1 308 miljoonaan euroon (1 120)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 3% 5 238 miljoonaan euroon (5 401)
 • Liikevaihto laski 13% 2 078 miljoonaan euroon (2 390)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (0,95)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 1% 112 miljoonaan euroon (111), joka oli 5,4% liikevaihdosta (4,7)
 • Liiketulos laski 7% 94 miljoonaan euroon (101), joka oli 4,5% liikevaihdosta (4,2)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,10 euroon (0,09)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 312 miljoonaan euroon (293)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA

“Vuoden 2021 toisella neljänneksellä näimme merkkejä markkinoiden vakautumisesta ja elpymisestä vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta.

Keskeisillä energiamarkkinoillamme tilanne tasaantui, joskin monia investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin lykättiin edelleen. Energianvarastointimarkkinoilla kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Lisäksi tuore 156 MW:n monipolttoainevoimalaitoksen tilaus Nebraskaan ja Metaenergian 380 MW:n projektin toteutuksen aloittaminen Italiassa osoittavat, kuinka joustava säätövoima mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian osuuden kasvun sähköjärjestelmissä eri puolilla maailmaa. Myös palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla, ja asiakkaat osoittivat edelleen kiinnostusta pitkäaikaisia sopimuksia kohtaan, mikä luo liiketoimintaan vakautta alhaisten volyymien markkinaoloissa.
 
Merenkulkumarkkinoilla alustilaukset kasvoivat, vaikkakin tilaukset meille keskeisillä alussegmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina. Erityisesti tärkeään risteilyteollisuuteen koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat vielä suuresti. Palveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti eri laivasegmenteillä alusten käytön ja tuottojen kasvun myötä. Pitkäaikaisten palvelusopimusten hyvän kysynnän taustalla on asiakkaiden halu turvata alustensa suorituskyky.
 
Suhteellisen haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta tilauskertymä kasvoi laaja-alaisesti eri liiketoiminnoissa yhteensä 14%. Oli myös rohkaisevaa nähdä, että palveluiden tilauskertymä kasvoi 24% ja että tilauskertymän kasvu oli peräisin useista asiakassegmenteistä.
 
Vaikka liikevaihto laski, onnistuimme parantamaan kannattavuutta, ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 30%. Marine Power ja Energy paransivat tuloksiaan selvästi, kun taas Marine Systems kärsi alhaisesta liikevaihdosta, mikä johtui viivästyksistä rikkipesureiden jälkiasennuksissa. Asiakkaiden kiinnostus älykkäämpiä, digitaalisempia, vihreämpiä ja turvallisempia ratkaisuja kohtaan tuki Voyagen tilauskertymän ja liikevaihdon kasvua. Pilvipalveluihimme kytkettyjen alusten määrä kasvoi 78%. Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva. Wärtsilän pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.
 
Wärtsilän menestys perustuu laajaan ratkaisuvalikoimaan, maailmanlaajuiseen palveluverkostoon ja innovointikykyyn, jota tarvitaan sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden edistämiseksi. Toisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme systemaattisia investointeja T&K-toimintaan ja otimme osaa useisiin kansainvälisiin ja paikallisiin tutkimusalliansseihin. Wärtsilä on edelläkävijä hiilettömien polttoaineiden käyttöönotossa. Meillä on käynnissä mittavia ammoniakki-, vety- ja metanolitestejä. Ne kaikki ovat Wärtsilän polttoainejoustavien polttomoottoreiden mahdollisia tulevia polttoaineita. Puhtaat polttoaineet yhdistettynä tulosperusteisiin palvelusopimuksiin tarjoavat asiakkaillemme merkittäviä mahdollisuuksia parantaa ympäristöjalanjälkeä ja samalla kannattavuutta.
 
Ennakoimme kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pidemmällä aikavälillä näemme kiehtovia mahdollisuuksia liittyen sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden tavoitteluun. Keskitymme järjestelmien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, teknologiajohtajuuteen ja joustaviin polttoaineratkaisuihin ja olemme siten sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme tässä muutoksessa."

 

AVAINLUVUT

MEUR

4–6/
2021
4–6/
2020
Muutos 1–6/
2021
1–6/
2020
Muutos 2020
Tilauskertymä 1 154 1 011 14% 2 398 2 259 6% 4 359
josta palvelut 604 486 24% 1 308 1 120 17% 2 267
Tilauskanta kauden lopussa 5 238 5 401 -3% 5 057
Liikevaihto 1 131 1 220 -7% 2 078 2 390 -13% 4 604
josta palvelut 591 510 16% 1 141 1 103 3% 2 255
Tilaus-laskutussuhde 1,02 0,83 1,15 0,95 0,95
Liiketulos 58 49 18% 94 101 -7% 234
% liikevaihdosta 5,1 4,0 4,5 4,2 5,1
Vertailukelpoinen liiketulos 71 55 30% 112 111 1% 275
% liikevaihdosta 6,3 4,5 5,4 4,7 6,0
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 79 63 25% 128 128 0% 308
% liikevaihdosta 7,0 5,2 6,1 5,4 6,7
Tulos ennen veroja 53 36 47% 88 79 11% 191
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,06 0,04 0,10 0,09 0,23
Liiketoiminnan rahavirta 245 252 312 293 681
Korolliset nettovelat kauden lopussa 253 643 394
Bruttoinvestoinnit 63 54 117
Nettovelkaantumisaste 0,12 0,31 0,18
Omavaraisuusaste, % 37,8 35,0 38,1
Henkilöstö kauden lopussa 17 386 18 334 -5% 17 792
*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.
 

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään tiistaina 20.7.2021 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/7687349210800509967.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

 

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja    

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 826 2172
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

 

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com 

Puolivuosikatsaus 2021