Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 heinäkuuta 2017 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ PUOLISKOLLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Puolivuosikatsaus 2017). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2017/q2/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 14% 1.363 milj. euroon (1.194)
- Liikevaihto kasvoi 8% 1.292 milj. euroon (1.196)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,00)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 126 milj. euroon (122), mikä oli 9,7% liikevaihdosta (10,2)
- Tulos/osake kasvoi 0,38 euroon (0,19)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 2 milj. euroon (202)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2017
- Tilauskertymä kasvoi 13% 2.776 milj. euroon (2.465)
- Liikevaihto kasvoi 6% 2.299 milj. euroon (2.163)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,21 (1,14)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 211 milj. euroon (206), mikä oli 9,2% liikevaihdosta (9,5)
- Tulos/osake kasvoi 0,66 euroon (0,49)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 3 milj. euroon (189)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 5.065 milj. euroa (5.083)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Wärtsilän vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
  • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vaimeasta) suotuisan alustilausjakauman ansiosta. Merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshoresegmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.087 milj. euroa (2.061). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
”Wärtsilän liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla lisääntyneiden voimalaitostoimitusten ansiosta, ja tulos oli vankka. Tilauskertymä kehittyi hyvin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvava kiinnostus joustavaa kaasuteknologiaa kohtaan on vauhdittanut voimalaitoshankkeiden realisoitumista tilauksiksi. Vaikka merenkulkualan markkinat ovat yhä haastavat, suotuisa alustilausjakauma lisäsi myös Marine Solutionsin saamia tilauksia erityisesti toisella neljänneksellä. Aktiviteetti huoltomarkkinoilla pysyi vakaana, ja pitkäaikaisten huoltosopimusten kysyntä oli hyvä. On ilo todeta, että asiakkaamme valitsevat myös huoltokumppanikseen Wärtsilän – tämä antaa meille hyvät lähtökohdat kehittää toimintaamme myös jatkossa.

Wärtsilän tavoitteena on kehittyä ketteräksi teknologiayhtiöksi, joka parantaa asiakkaittensa liiketoimintaa olemalla johtava toimija meriliikenteen ja energiantuotannon älykkäissä ekosysteemeissä. Eniram- ja Greensmith-yhtiöiden hankinta sekä Wärtsilän omat cleantech-innovaatiot osoittavat, että kehitämme aktiivisesti entistä kestävämpää yhteiskuntaa ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään älykkäitä teknologioita. Vauhditamme digitaalisten tuotteidemme ja palvelujemme kehitystä ottamalla käyttöön digitaalisia kiihdyttämöitä, joissa jalostamme lupaavimmat ideat palvelukonsepteiksi ja tuotteiksi yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että koko yhtiön digitaalista muutosta koskevat investoinnit tuovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vahvistavat kilpailuasemaamme ja tukevat tavoitettamme kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä.”

AVAINLUVUT

MEUR

4-6/2017

4-6/2016

Muutos

1-6/2017

1-6/2016

Muutos

2016

Tilauskertymä

1 363

1 194

14%

2 776

2 465

13%

4 927

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 065

5 083

0%

4 696

Liikevaihto

1 292

1 196

8%

2 299

2 163

6%

4 801

Liiketulos1

117

96

22%

197

179

10%

532

% liikevaihdosta

9,1

8,0

 

8,6

8,3

 

11,1

Vertailukelpoinen liiketulos

126

122

3%

211

206

2%

583

% liikevaihdosta

9,7

10,2

 

9,2

9,5

 

12,1

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

134

131

3%

228

224

2%

618

% liikevaihdosta

10,4

10,9

 

9,9

10,3

 

12,9

Tulos ennen veroja

103

58

77%

177

138

28%

479

Tulos/osake, euroa

0,38

0,19

 

0,66

0,49

 

1,79

Liiketoiminnan rahavirta

2

202

 

3

189

 

613

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

299

517

 

150

Bruttoinvestoinnit

   

20

71

 

146

Nettovelkaantumisaste

   

0,14

0,25

 

0,07

1 Vuoden 2017 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 8 milj. euroa (26) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2017 rakennejärjestelykulut olivat 14 milj. euroa (27).

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään torstaina 20.7.2017 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1455716&s=1&k=F4FCB18C6E814C9CFA8BA5FA2F4B8FA6. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/45544446. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.comMarco Wirén                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                       Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com