Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 heinäkuuta 2011 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q2 2011

TILAUSKERTYMÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 5% 1.170 milj. euroon (1.117)
- Liikevaihto laski 8% 1.036 milj. euroon (1.131)
- Liiketulos 117 milj. euroa (117), eli 11,3% liikevaihdosta (10,4)
- Tulos/osake 0,39 euroa (0,43)
- Tilaus-laskutussuhde kasvoi ja oli 1,13 (0,99)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2011
- Tilauskertymä 2.149 milj. euroa (1.998), kasvua oli 8%
- Liikevaihto nousi 2.119 milj. euroon (2.052), 3%
- Liiketulos nousi 230 milj. euroon (211), ja oli 10,9% liikevaihdosta (10,3)
- Kauden lopussa tilauskanta oli 3.779 milj. euroa (4.315), -12%
- Tulos/osake 0,78 euroa (0,77)
- Liiketoiminnan rahavirta 84 milj. euroa (270)

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Toisella vuosineljänneksellä Wärtsilä kirjasi 9 milj. euroa (12) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2011 vastaava luku oli 12 milj. euroa (56).

OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA:
“Toinen neljännes oli hyvä tilausaktiviteetin ja kannattavuuden osalta. Liikevaihto laski jonkun verran, mutta vahva tilauskertymä viitoittaa tietä eteenpäin. Ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen kirjasimme enemmän uusia tilauksia kuin mitä laskutimme. Ship Powerin osalta LNG -käyttöisten alusten markkinoilla tapahtuu myönteistä kehitystä. Power Plants sai myös huomattavia kaasun käyttöön pohjautuvia tilauksia uusilta markkinoilta ja meidän ”Smart Power Generation” -konseptimme on saanut huomiota. Services -liiketoiminta kehittyi tasaisesti. Riski siitä, että maailmantalouden kasvu hidastuu voi vaikuttaa investointipäätösten tekoon ja laivaston käyttöön. Tästä epävarmuudesta ja voimalaitostoimitusten ajoituksesta johtuen odotuksemme liikevaihdosta on muuttunut ja arvioimme liikevaihdon laskevan hieman viime vuoteen verrattuna. Kannattavuutemme odotetaan säilyvän aiemmin ohjeistetulla tasolla.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 MUUTTUNEET
Odotettua heikommista merihuoltomarkkinoista ja voimalaitostoimitusten ajoituksesta johtuen Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan edelleen olevan noin 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään, keskiviikkona 20. heinäkuuta 2011 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/s8qztnc3/.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DwceDNGpzRRGrV.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Interim Report Q2 2011. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4.6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 17.500 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Kaikki osavuosikatsauksen osakekohtaiset tunnusluvut ja niiden vertailuluvut on laskettu uuden osakemäärän mukaisesti.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Muutos alustilausten rakenteessa
Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana alustilaukset jatkuivat tasaisina ja aluksia tilattiin noin 100 kuukaudessa. Tilausaktiviteetti hidastui joidenkin kauppalaivaston alustyyppien, kuten kuivalasti- ja säiliöalusten osalta, kun taas kontti- ja kaasunkuljetusaluksissa aktiviteetti oli vilkasta. Tämä kehitys kauppalaivamarkkinoilla, vahva tilausaktiviteetti offshore -markkinoilla sekä hyvä aktiviteetti erikoisaluksissa ovat selvästi muuttaneet vuoden 2011 alustilausten rakennetta erikoistuneemman tonniston suuntaan. Tämän tilanteen odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan.

Aasialaiset telakat hallitsevat edelleen laivanrakennusteollisuudessa ja ovat saaneet 89% maailmanlaajuisista tilauksista vuoden 2011 aikana. Kiina ja Korea saivat molemmat noin 40% maailmanlaajuisista tilauksista. Kiinalaiset telakat onnistuivat varmistamaan etenkin merkittäviä konttialustilauksia, joissa korealaiset telakat ovat tavanomaisesti olleet hallitsevia.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus nousi 44%:iin (edellisen neljänneksen lopussa 42%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa nousi 17%:iin (11). Tämä nousu heijastaa vuoden 2011 hyvää tilauskertymää erityisesti Kiinassa. Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 3% (3).

POWER PLANTS

Voimalaitosmarkkinat jatkavat vakaina
Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Teollisuustuotannon kasvu useimmilla kehittyvillä markkinoilla lisäsi itsenäisten voimantuottajien (IPP), sähkölaitosten ja teollisuusasiakkaiden kysyntää. Rahoituskriisi johti voimantuotannon investointien lykkäämiseen vuonna 2009 ja 2010 ja tämä lisää nyt kysyntää useilla markkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema
Vuonna 2010 kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimaloiden kokonaismarkkinat olivat kooltaan noin 57.000 MW. Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilä osuus markkinoista oli 5,6%. Näin ollen Wärtsilä on kaasu- ja öljyvoimaloiden neljänneksi suurin toimittaja. Ainutlaatuisen arvolupauksensa pohjalta Wärtsilä pyrkii jatkuvasti vahvistamaan asemaansa kaasuvoimalamarkkinoilla vallaten markkinaosuutta muilta teknologioilta.

SERVICES

Huoltomarkkinat olivat tasaiset
Huoltomarkkinat olivat tasaiset vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Offshore -markkinat olivat erittäin aktiiviset ja konttialusmarkkinat olivat hyvällä tasolla. Säiliö- ja kuivalastialusten markkinat kehittyivät melko hitaasti. Kiinnostus erilaisiin käyttö-, ylläpito- ja teknisiin huoltosopimuksiin kasvaa asiakkaiden halutessa varmistaa kustannus- ja energiatehokkaan käytön sekä korkean luotettavuustason.

TILAUSKERTYMÄ

Tilaus-laskutussuhde ylitti yhden
Wärtsilän tilauskertymä toisella neljänneksellä oli 1.170 milj. euroa (1.117), kasvua oli 5%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 20% (979 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (0,99).

Ship Power -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 306 milj. euroa (213), kasvua oli 44%. Edelliseen neljännekseen verrattuna, tilauskertymä kasvoi 77% (173 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Monissa näistä aluksista tulee olemaan Wärtsilän monipolttoainemoottori, mikä korostaa Wärtsilän asemaa edelläkävijänä kaasukäyttöisissä sovelluksissa. Offshore-segmentti jatkui aktiivisena ja oli 54% kaikista tilauksista toisen neljänneksen aikana. Seuraavana oli kauppalaivasegmentti 19%. Erikoisalussegmentin osuus oli 12% ja Merivoimien 9%. Laivasuunnittelun osuus kokonaisuudesta oli 3% ja Matkustajalaivasegmentin 2%.

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 419 milj. euroa (437), 4% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 66% (253 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai 250 MW:n avaimet käteen tilauksen Virosta ja 180 MW:n tilauksen Etelä-Afrikasta. Molemmat tilaukset pohjautuvat Wärtsilän Smart Power Generation -konseptiin. Muita merkittäviä tilauksia saatiin Itä-Timorista ja Saudi-Arabiasta.

Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 444 milj. euroa (465), 5% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 20% (551 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai viisivuotisen teknisen hallinnointisopimuksen, joka perustuu dynaamiseen kunnossapidon suunnitteluun. Sopimus kattaa yhteensä 24 Wärtsilän 50DF monipolttoainemoottoria kuudessa nestemäisen kaasun (LNG) kuljetusaluksessa. Sopimuksen teki alusten käyttäjä Ceres LNG Services Ltd, joka on kreikkalainen laivayhtiö ja merkittävä merihuoltopalveluiden toimittaja LNG:n kuljetuksissa.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2011 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.149 milj. euroa (1.998), 8% korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,01 (0,97). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 479 milj. euroa (303), 58% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 672 milj. euroa (704), ja oli 4% vähemmän kuin vuonna 2010. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 995 milj. euroa (988), lisäystä 1% vuoden 2010 vastaavaan kauteen verrattuna.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 3.779 milj. euroa (4.315), laskua oli 12%. Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskanta kasvoi 3% (3.669 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä). Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.753 milj. euroa (2.157), joka on 19% alhaisempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.265 milj. euroa (1.438), laskua 12%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 761 milj. euroa (720) katsauskauden lopussa, kasvua 6%.

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto laski toisella neljänneksellä 8% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.036 milj. euroa (1.131). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 223 milj. euroa (276), laskua oli 19%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 360 milj. euroa (390), laskua oli 8% viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli 452 milj. euroa (463), ja laski hieman 2%:lla.

Wärtsilän katsauskauden tammi-kesäkuun 2011 liikevaihto nousi 3% ja oli 2.119 milj. (2.052). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 7% ja oli 517 milj. euroa (554). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 710 milj. euroa (627), nousua 13%. Services-liiketoiminnan liikevaihto nousi 2% edellisestä vuodesta ja oli 890 milj. euroa (872). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 24%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 34% ja Services-liiketoiminnan osuus 42%.

Wärtsilän tammi-kesäkuu 2011 liikevaihdosta noin 71% oli euromääräistä, 12% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

LIIKETOIMINNAN TULOS
Toisen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 117 milj. euroa (117), 11,3% liikevaihdosta (10,4). Katsauskauden tammi-kesäkuu 2011 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 230 milj. euroa (211) eli 10,9% liikevaihdosta (10,3). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 219 milj. euroa eli 10,3% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 12 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä katsauskauden tammi-kesäkuu 2011 aikana.

Rahoituserät olivat -4 milj. euroa (3). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-5). Osinkotuotot olivat 2 milj. euroa (7). Tulos ennen veroja oli 215 milj. euroa (158). Katsauskauden verot olivat 66 milj. euroa (45). Tulos/osake kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,73 euroa (0,55) ja oma pääoma/osake oli 7,66 euroa (7,37).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 84 milj. euroa (270) tammi-kesäkuussa 2011. Nettokäyttöpääoma oli 276 milj. euroa kauden lopussa (314). Saatujen ennakoiden määrä oli 603 milj. euroa kauden lopussa (620 edellisen neljänneksen lopussa). Rahavarat kauden lopussa olivat 541 milj. euroa (331). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 64 milj. euroa (328).
Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 607 milj. euroa (678) kesäkuun 2011 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 523 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 520 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 84 milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 40,4% (38,1) ja velkaantumisaste oli 0,04 (0,24).

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 44 milj. euroa (36), ja koostuivat 16 milj. euron (4) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 28 milj. euron (32) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologia-investoinneista. Poistot olivat 57 milj. euroa (58).

Vuoden 2011 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai hieman poistoja korkeammalla tasolla. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa vuoden investointeihin.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Wärtsilä osti Cedervall-yhtiön, joka on yksi johtavista laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistajista. Cedervallin päätoimipiste sijaitsee Göteborgissa, Ruotsissa ja yhtiöllä on tytäryhtiöt Espanjassa, Kiinassa ja Singaporessa. Yhtiön tuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Kiinassa ja Espanjassa. Yrityskauppa vahvistaa Wärtsilän johtavaa asemaa merenkulun globaaleilla huoltomarkkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Wärtsilän ja Cedervallin liiketoimintojen yhdistäminen luo yhtiön, joka on markkinajohtaja öljy- ja vesivoideltujen tiivisteiden ja laakereiden sekä vannasputkien alalla. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 344 miljoonaa Ruotsin kruunua (39 miljoonaa euroa) ja yhtiöllä on 211 työntekijää. Yrityskauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää, joka odotetaan saatavan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Wärtsilä ja Metso allekirjoittivat yhteistyösopimuksen rikkipesureiden kehittämiseksi ja toimittamiseksi merenkulun käyttöön. Sopimusehtojen mukaan Metso toimittaa rikkipesuriyksikön, kun taas Wärtsilän vastuulla on maailmanlaajuinen myynti ja laitteistojen integrointi, sertifiointi ja dokumentointi, mukaan lukien automaatio, vedenkäsittely ja apulaitteet. Tämä yhteistyö luo edellytykset lisätä tuotantoa vastaamaan tulevaan kysyntään, jota kiristyvät päästömääräykset luovat.

Kesäkuussa 2011, Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. sopivat yhteisyrityksen perustamisesta keskinopeiden Wärtsilä 26 ja 32 -moottorien valmistamiseksi Kiinassa. Wärtsilän investointi yhteisyritykseen on 16 miljoonaa euroa. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49% ja Jiangsu CuiXingin osuus 51%. Yhteisyritys keskittyy moottorien kokoonpanoon ja koeajoon tehtaassa, joka tulee Rugaon kaupunkiin Nantongissa Jiangsun provinssiin Itä-Kiinassa. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuoden 2013 alkupuolella. Sopimuksen toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää, joka odotetaan saatavan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.
Wärtsilä avasi vuoden toisella neljänneksellä uuden huoltoverstaan Gdanskiin, Puolaan. Edistyksellisen moottorihuoltotyön lisäksi uudessa yksikössä huolletaan myös polttoainejärjestelmiä ja keulapotkuriyksiköitä. Huoltoverstas sijaitsee lähellä puolalaisia telakoita ja satamia ja vahvistaa edelleen Wärtsilän asemaa sekä Itämeren alueella että johtavana palvelutoimittajana Puolassa vieraileville merenkulun asiakkaille.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Vuonna 2009 Wärtsilä ryhtyi sopeuttamaan toimintojaan alhaisempaan kysyntään erilaisilla rakennejärjestelytoimenpiteillä. Tavoitteena oli vähentää henkilöstömäärää noin 1.800:lla. Tähän mennessä henkilöstömäärä on vähentynyt yli 1.700:lla.

Toimenpiteiden toteuduttua täysin, henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 130 milj. eurolla. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä. Loppuosa säästöistä toteutuu asteittain vuoden 2011 aikana. Wärtsilä arvioi valtaosan säästöistä olevan pysyviä. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, josta 115 milj. euroa oli kirjattu vuoden 2010 loppuun mennessä. Katsauskauden tammi-kesäkuu 2011 aikana kirjattiin 12 milj. euroa (56) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2011 aikana.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä kesäkuun 2011 lopussa oli 17.654 (17.905). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-kesäkuussa 2011 oli 17.585 (18.295). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 961 (1.010) henkilöä. Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 811 (851) henkilöä, Services-liiketoiminnassa 11.083 (11.318) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.022 (4.328).

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (18) oli Suomessa, 6% (8) Alankomaissa ja 29% (31) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 33% (30), josta 7% (6) Kiinassa, 7% (6) Intiassa, 4% (5) Singaporessa ja 15% (12) muualla Aasiassa.

TUOTANTO
Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., Wärtsilän ja Zhenjiang CME Ltd:n yhteisyritys, avasi kesäkuussa 2011 säätölapapotkureita valmistavan tuotantolaitoksen Zhenjiangissa, Kiinassa. Pääosa uuden tehtaan tuotantolaitteistosta siirrettiin Wärtsilän Drunenin tehtaasta Alankomaista, jossa tuotanto lopetettiin 2010. Uuden tehtaan ensimmäiset toimitukset tapahtuvat myöhemmin tänä vuonna.

Wärtsilän ja Transmashholdingin yhteisyrityksen toiminta Venäjällä etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyritys valmistautuu tuottamaan moderneja ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, mukaan lukien uutta ja teknisesti edistyksellistä versiota Wärtsilä 20 -moottorista. Moottoreita käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Wärtsilä ja Versa Power Systems, ympäristöystävällisten ja tehokkaiden SOFC-polttokennojen johtava kehittäjä, ilmoittivat yhteistyösopimuksesta, jonka mukaan Versa Powerin SOFC-teknologiaa kehitetään ja integroidaan Wärtsilän tuotteisiin. Sopimuksen päätavoite on kehittää kaupallisia Wärtsilä-polttokennotuotteita, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä erilaisiin sovelluksiin hajautetuilla energia- ja merimarkkinoilla.

Wärtsilä on vahvistanut tarjontaansa keskikokoisten, hidaskäyntisten moottoreiden alalla lisäämällä uudet 62- ja 72- moottorit valikoimaansa. Nämä standardoidut moottorit tarjoavat korkean tehokkuuden ja luotettavuuden sekä optimoivat asiakkaan kokonaiskustannukset kuivalasti-, säiliöalus- ja syöttöliikenteessä käytettävien konttialusten markkinoilla. Ensimmäinen 62-kokoinen moottori voidaan toimittaa syyskuussa 2013 ja ensimmäinen 72-kokoinen moottori noin vuotta myöhemmin. Kaikilla Wärtsilän lisenssivalmistajilla on oikeus rakentaa näitä uusia moottoreita. Liikkeeseenlaskettaessa uudet moottorit ovat yhteensopivia IMO Tier II -säädösten kanssa ja saatavilla IMO Tier III -ratkaisuilla.

Wärtsilä on aloittanut merkittävän projektin kehittääkseen edelleen hidaskäyntisten moottorien valikoimaansa sisältämään kaasukäyttöiset moottorit. Uusi testimoottori on asennettu tätä tarkoitusta varten Triesten moottorilaboratorioon Italiassa. Moottorin testaus aloitettiin toisella neljänneksellä.

KESTÄVÄ KEHITYS
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvä asema vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Huhtikuussa Wärtsilä aloitti yhteistyön itsenäisen, voittoa tavoittelemattoman Crisis Management Initiative (CMI) -järjestön kanssa. Järjestöä johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja Martti Ahtisaari. Tukemalla CMI:n konfliktien ratkaisuun ja kestävään rauhan rakentamiseen tähtäävää toimintaa Wärtsilä edistää vakaan liiketoimintaympäristön luomista maailmanlaajuisesti.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän hallitus on nimittänyt DI Björn Rosengrenin, s. 1959, Wärtsilän uudeksi toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään 1.9.2011 alkaen nykyisen konsernijohtajan Ole Johanssonin käyttäessä oikeuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Alla olevan taulukon lukuja on oikaistu vastaamaan Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 3.3.2011 päättämän maksuttoman osakeannin mukaista lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää.

Liputusilmoitukset
Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: 5.1.2011 BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 4.941.593 osaketta, joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 3.3.2011, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.3.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Maksuton osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Maksuttomassa osakeannissa noudatetaan osakkeenomistajien etuoikeutta siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan yksi uusi osake. Uusia osakkeita annettiin siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.3.2011.

Hallitukset järjestäytyminen
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Riski maailmantalouden kasvun hidastumisesta on edelleen uhka merenkululle ja laivanrakennukselle. Ship Power -liiketoiminnan pääasiallinen riski liittyy telakoiden toimitusaikojen pitkittymiseen.

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen.

Rahoitusmarkkinoille palannut epävarmuus ja poliittinen levottomuus Lähi-idän ja Afrikan alueella voivat
vaikuttaa negatiivisesti Services -liiketoiminnan tilauskertymään erityisesti suurempien voimalaitosten konvertointiprojektien osalta.

Wärtsilän vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT

Ship Power
Alusten tilausaktiviteetin vuonna 2011 odotetaan jäävän alhaisemmiksi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu pääasiassa alhaisesta aktiviteetista kuivalastialusmarkkinoilla. Tilausaktiviteetti on siirtynyt ja on voimakkaampaa erikoistuneemman tonniston markkinoilla. Tämä hyödyttää Wärtsilä Ship Power -liiketoimintaa, jolla on vahva asema näillä markkinoilla. Nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävien alusten kysyntä jatkaa kasvuaan eri segmenteillä. Wärtsilällä on laajin valikoima LNG:llä turvallisesti toimivia moottoreita sekä täysi valikoima tuotteita ja ratkaisuja. Tästä johtuen Wärtsilällä on vertaistaan vailla oleva asema näillä markkinoilla. LNG:n kuljetusalusten tilaukset ovat alkaneet uudelleen ja moottoritilauksia odotetaan saatavan merkittävä määrä loppuvuoden aikana. Tilaukset monipolttoainemottoreista LNG:n kuljetusaluksiin kirjataan yhteisyritys Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n tilauskertymään. Kilpailun ja hintapaineiden odotetaan jatkuvan voimakkaina laivanrakennusalan toimittajien keskuudessa. Wärtsilä odottaa Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymän olevan vuonna 2011 merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna.

Power Plants
Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisää kysyntää etenkin joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. Hiilivoimaan perustuvan vanhan tuotantokapasiteetin poistuminen ja ydinvoimaan liittyvä epävarmuus lisäävät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maakaasuun perustuvan voimantuotannon kysyntää. Tätä tukee myös liuskekaasun tuotanto Yhdysvalloissa ja odotukset maakaasun hintojen säilymisestä kilpailukykyisinä. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän vuonna 2011 kasvavan verrattuna edelliseen vuoteen.

Services
Epävarmuus talouskasvusta on lisääntynyt, erityisesti Euroopassa. Huollon parhaat markkinanäkymät ovat Lähi-idässä, Aasiassa ja Amerikoissa ja tämä on linjassa alueiden talouskasvun kanssa. Markkinoiden odotetaan olevan hyvät offshore- ja konttialusmarkkinoilla, kun taas lyhyen aikavälin näkymät ovat synkät säiliö- ja kuivalastialusmarkkinoilla. Wärtsilä Services odottaa voimalaitoshuoltomarkkinoiden kasvavan tasaisesti, mutta merihuollon kokonaismarkkinoiden odotetaan kärsivän ylikapasiteetista ja korkeasta ankkuroitujen alusten määrästä vuonna 2011.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 MUUTTUNEET
Odotettua heikommista merihuoltomarkkinoista ja voimalaitostoimitusten ajoituksesta johtuen Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan edelleen olevan noin 11%.

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
IFRS-standardimuutokset
1.1.2011 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
 Muutos IAS 32 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa - liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
 Uudistettu IAS 24 -standardi: Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Kaikki osavuosikatsauksen osakekohtaiset tunnusluvut ja niiden vertailuluvut on laskettu uuden osakemäärän mukaisesti.

19.7.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus