Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 huhtikuuta 2012 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q1 2012 

OFFSHORE JA VOIMALAITOSMARKKINAT KASVATTIVAT TILAUSKERTYMÄÄ

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2012
- Tilauskertymä kasvoi 13% 1.109 milj. euroon (979)
- Tilaus-laskutussuhde 1,10 (0,90)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 4.409 milj. euroa (3.669), +20%
- Liikevaihto laski 7% 1.005 milj. euroon (1.083)
- Liiketulos 102 milj. euroa, eli 10,1% liikevaihdosta (113 milj. euroa ja 10,4%)
- Tulos/osake 0,33 euroa (0,38)
- Liiketoiminnan rahavirta 28 milj. euroa (133)
- Hamworthyn yritysosto astui voimaan 31.1.2012

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
“Vuosi alkoi melko hyvissä merkeissä ja tilauskertymä kasvoi 13%. Kannattavuutemme oli 10,1% ja tämän vuoden tavoitteiden saavuttamisen osalta olemme hyvässä vauhdissa. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti sillä Power Plants ja Ship Power -liiketoimintojen toimitusten arvioitiin olevan melko alhaisella tasolla ensimmäisellä neljänneksellä. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12% ja kasvua vauhdittivat sekä varaosien että kenttähuoltopalveluiden myynti. Ensimmäisellä neljänneksellä allekirjoitimme huoltosopimuksen Yhdysvalloissa toimivan Prestige Cruise Holdingin kanssa, sekä käyttö- ja hallinnointisopimuksen Energética Suape II SA:n kanssa Brasiliassa. Kyseessä on Wärtsilän suurin koskaan toimittama voimalaitos. Nämä sopimukset osoittavat sitoutumisemme lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme koko elinkaaren ajan.

Offshore-markkinat olivat aktiiviset ja saimme integroituja ratkaisuja koskevan uusintatilauksen Harvey Gulf Internationalilta kahteen Meksikon lahdella toimivaan kaasukäyttöiseen offshore-huoltoalukseen. Power Plantsin merkittävimpiä tilauksia olivat Matanuska Electric Associationille Yhdysvaltojen Alaskaan toimitettava monipolttoainevoimalaitos sekä Indonesian ensimmäinen kaasumoottoreihin perustuva huippukuormavoimalaitos, jonka tilasi PT Perusahaan Listrik Negara.

Äskettäin hankitun Hamworthyn integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti ja yrityksen liiketoiminta kehittyy paremmin kuin odotettiin. Tavoitteemme on kaksinkertaistaa Hamworthyn liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana.”
 

AVAINLUVUT

MEUR 
 
1-3/2012 1-3/2011 Muutos2011
Tilauskertymä1 10997913%4 516
Tilauskanta kauden lopussa4 4093 66920%4 007
Liikevaihto1 0051 083-7%4 209
Liiketulos (EBITA)1109117-7%485
% liikevaihdosta10.910.8 11.5
Liiketulos (EBIT) 2102113-10%469
% liikevaihdosta10.110.4 11.1
Tulos ennen veroja93107 429
Tulos/osake, euroa0.330.38 1.44
Liiketoiminnan rahavirta28133 232
Korolliset nettovelat
kauden lopussa
615-17 58
Bruttoinvestoinnit48119 187
Nettovelkaantumisaste0.400.00 0.04

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 7 milj. euroa (2) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 8 milj. euroa (4).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2012. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisää kysyntää etenkin joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisää pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien hiililaitosten sulkeminen.

Alustilausten näkymät vuodelle 2012 ovat pysyneet pitkälti samoina ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan suunnilleen samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin 2011. Irtolastialusten, konttialusten ja säiliöalusten tilauksia odotetaan kertyvän hitaasti. Näillä segmenteillä hyötysuhdetta korostava suunnittelu on yhteinen teema sopimusneuvotteluissa, koska tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta. LNG:n kuljetusalusten tilausten odotetaan jatkuvan vankkoina vuoden aikana ja aktiviteetin pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Offshore-segmentissä on edelleen hyviä mahdollisuuksia etenkin porausalusten ja huoltoalusten tilauksille. Kaasukäyttöisten alusten kiinnostavuus on lisääntynyt myös alussegmenteissä, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet kaasua. Ympäristöasioiden odotetaan jatkossakin olevan keskeisiä ja lisäävän kysyntää ympäristömääräysten mukaisille ratkaisuille.

Huolimatta hieman paremmasta tilanteesta ensimmäisellä neljänneksellä, huoltomarkkinoilla on edelleen epävarmuustekijöitä. Kauppalaivoihin liittyvän merenkulun segmentin odotetaan edelleen kärsivän ylikapasiteetista, joka vaikuttaa huollon mahdollisuuksiin tällä alalla. Aktiivisen laitekannan kehityksen odotetaan olevan maltillista ja alusten romuttaminen, käytöstä poistaminen, nopeuden vähentäminen ja matalampi käyttöaste todennäköisesti jatkuvat. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden odotetaan kehittyvän tasaisesti.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%.

UUSI JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa tästä lähtien Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2012. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 20. huhtikuuta 2012 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/wpv7dztb/.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DImwrHYMdWeikT.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Q1 Results 2012. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com