Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 19 joulukuuta 2005 at 12.45 UTC+2

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 16.11.-30.11.2005 välisenä aikana on vaihdettu 200 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 300 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 1.050,00 euroa.

Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 329.374.906,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.107.116 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 70.527.529 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Anne Simolinna
konsernin lakimies