Wärtsilän hallitus päätti osingon toisen erän jakamisesta

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 19 syyskuuta 2019 at 09.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n 7.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonmaksusta 0,48 euroa osakkeelta kahdessa erässä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäinen osinkoerä 0,24 euroa osakkeelta maksettiin maaliskuussa 2019. Toinen erä 0,24 euroa osakkeelta päätettiin maksaa syyskuussa 2019.

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on 18.9.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt osingon toisen erän jakamisesta varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.9.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.9.2019.

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com