Wärtsilän yhteistoimintaneuvottelut Suomen osalta päättyneet

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 19 maaliskuuta 2014 at 11.00 UTC+2

Wärtsilän 29.1.2014 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Niiden tavoitteena oli vähentää 200 työpaikkaa Suomessa. Neuvotteluiden lopputuloksena irtisanomistarpeen on vahvistettu olevan 142 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Neuvottelujen aloittamisen jälkeen henkilöstömäärä on vähentynyt ja tulee vähenemään lähitulevaisuudessa luonnollisen poistuman ja eläköitymisen myötä, joten työpaikkojen kokonaisvähentämistavoite tullaan saavuttamaan.

Wärtsilä työllisti joulukuun 2013 lopussa 3776 henkilöä Suomessa. Suurin osa irtisanomisista koskee Vaasaa, ja tavoitteena on, että vähennystoimenpiteet ovat valmiita toukokuun loppuun mennessä. Henkilöille, jotka jättävät yhtiön yt-neuvottelujen tuloksena, tarjotaan tukea sekä apua uudelleentyöllistymisessä.

Henkilöstövähennykset Suomessa ovat osa koko konsernin kattavaa tammikuussa alkanutta tehostamisohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa kannattavuus ja kilpailukyky tulevaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on säästää vuositasolla 60 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan johtavan noin 1000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Muissa maissa henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ja toimenpiteet etenevät suunnitellun mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com  

Viestintäjohtaja Atte Palomäki
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Toimitusjohtaja Stefan Damlin
Wärtsilä Finland Oy
Puh. 010 709 1972
stefan.damlin@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
 Atte Palomäki
Viestintäjohtaja