Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin 2-tahtimoottorien yhteisyritys aloittaa toimintansa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 19 tammikuuta 2015 at 17.30 UTC+2
  • Winterthur Gas & Diesel Ltd:n logo

Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) heinäkuussa 2014 julkistettu sopimus Wärtsilän 2-tahtimoottoriliiketoiminnan siirtämisestä yhteisyritykseen on nyt saatettu päätökseen. Tarvittavat valtionhallinnon ja yrityskauppavalvonnan hyväksynnät on saatu, ja sopimus allekirjoitettiin virallisesti 19. tammikuuta. CSSC omistaa yrityksestä 70 prosenttia ja Wärtsilä 30 prosenttia. Yrityksen nimeksi tulee Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). WinGD:n pääkonttori pysyy Sveitsin Winterthurissa, ja yrityksellä on tytäryhtiöt Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Yhteisyritys ottaa haltuunsa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan ja jatkaa moottorivalikoiman kehittämistä ja myynnin edistämistä kummankin kumppanin täydellä tuella. Wärtsilän 2-tahtimoottorien huoltovastuu säilyy Wärtsilällä ja sen maailmanlaajuisella huoltoverkostolla.

Tämä kumppanuus merenkulkualan kahden suuren toimijan välillä parantaa Wärtsilän 2-tahtimoottorien mahdollisuuksia markkinoilla. CSSC on Kiinan suurin laivanrakennuksen monialayhtymä. Se toimittaa laivoja ja niihin liittyviä tuotteita menestyksekkäästi eri puolille maailmaa. Yhteisyrityksen synergiaedut vauhdittavat tuotekehitystä, jolloin kriittiset uudet moottoritekniikat saadaan markkinoille aiempaa nopeammin. Wärtsilän asiakkaat hyötyvät pääsystä entistä laajemmille markkinoille ja maailmanlaajuisesta palveluverkostosta, joka tarjoaa tukea tuotteiden koko elinkaaren ajan.

“Yhteisyritys on molemmille kumppaneille tärkeä mahdollisuus. Wärtsilän 2-tahtimoottoreilla on edessään myönteinen tulevaisuus. Polttoainetehokkuus ja ympäristösäännösten velvoitteet ohjaavat laivanrakennusteollisuutta kansainvälisesti. Wärtsilän tekninen johtoasema ja CSSC:n teollinen vahvuus tukevat yhdessä WinGD:n tavoitetta, joka on tarjota toimialalle edistyneitä tuotteita”, sanoo WinGD:n toimitusjohtaja Martin Wernli.

Linkki 18. heinäkuuta 2014 julkaistuun pörssitiedotteeseen
Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation yhdistävät voimansa 2-tahtimoottorien yhteisyrityksessä

Linkki kuvaan
Kuvateksti: Winterthur Gas & Diesel Ltd:n logo

Mediayhteyshenkilöt:

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18 700 henkeä. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki).
www.wartsila.com

Winterthur Gas & Diesel Ltd. lyhyesti:
Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) on johtava hidaskäyntisten 2-tahtisten kaasu- ja dieselmoottoreiden kehittäjä. Moottoreita käytetään tuottamaan propulsiovoimaa kauppalaiva-alalla. Yritys pyrkii luomaan ratkaisuja, joiden luotettavuus, tehokkuus ja ympäristöystävällisyys asettavat alalle uusia normeja. WinGD tarjoaa suunnittelua, lisenssejä ja teknistä tukea valmistajille, telakoille ja meriliikenneoperaattoreille kaikkialle maailmaan. Moottorit myydään Wärtsilä-brändin nimellä, ja niitä valmistavat neljässä maassa. WinGD:n pääkonttori sijaitsee Sveitsin Winterthurissa, jossa yritys aloitti toimintansa vuonna 1898. Sillä on maailmanlaajuisesti noin 350 työntekijää.