Yhdysvaltain rannikkovartiostolta AMS-hyväksyntä Wärtsilän AQUARIUS®UV -painolastiveden käsittelyjärjestelmälle

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 18 marraskuuta 2013 at 12.00 UTC+2
  • Wärtsilä AQUARIUS®UV

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on myöntänyt Alternate Management System (AMS) -hyväksynnän Wärtsilän AQUARIUS®UV -painolastiveden käsittelyjärjestelmälle. Tämän hyväksynnän ansiosta kaikki Yhdysvaltain ja muiden maiden lippujen alla purjehtivat alukset, jotka on varustettu Wärtsilän AQUARIUS®UV -painolastiveden käsittelyjärjestelmällä, voivat toimia Yhdysvaltain aluevesillä ja laskea mereen käsitellyn painolastiveden enintään viiden vuoden ajan aluskohtaisesta järjestelmän asennuspäivämäärästä lähtien.

AMS-hyväksyntä on ensimmäinen vaihe Yhdysvaltain rannikkovartioston myöntämän täydellisen tyyppihyväksynnän saamiseksi. Wärtsilä arvioi, että kaikki Yhdysvaltain täydellisen tyyppihyväksynnän edellyttämät toimenpiteet saadaan valmiiksi viiden vuoden määräajan kuluessa.

Lisätietoa aiheesta on tämän lehdistötiedotteen englanninkielisessä versiossa.

Wärtsilä AQUARIUS®UV:n kuva

Lisätietoja:

Joe Thomas
Johtaja, Ballast Water Management Systems
Wärtsilä Ship Power
Puh. +44 7920 476448
joe.thomas@wartsila.com  

Mirja-Maija Santala
Mediapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com