Uusi Toimituskeskus Ecotech vahvistaa Wärtsilän johtavaa asemaa ympäristöratkaisujen toimittajana

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 18 marraskuuta 2008 at 08.15 UTC+2

Wärtsilä perustaa uuden ympäristötuotteisiin keskittyvän osaamiskeskuksen, jonka nimeksi tulee Toimituskeskus Ecotech (Delivery Centre Ecotech). Keskuksen toiminnan pääpaino on ympäristöteknologioiden sekä päästöjä vähentävien ja hyötysuhdetta parantavien tuotteiden kehittämisessä ja toimittamisessa. Keskittämällä laaja-alaisen huippuosaamisensa yhteen yksikköön Wärtsilä vahvistaa johtavaa asemaansa ympäristöteknologioihin perustuvien voimaratkaisujen tarjoajana.

DC Ecotech tulee toimimaan Wärtsilän globaalina yksikkönä ja sen johtoon on nimitetty Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Juha Kytölä, joka työskentelee tällä hetkellä myös Vaasan toimitusyksikön johtajana. Uusi yksikkö aloittaa toimintansa tammikuussa 2009. 

Juha Kytölä kertoo uuden yksikön perustamisen taustoista: ”Wärtsilällä on monivuotinen kokemus moottoreiden pakokaasupäästöjä vähentävien järjestelmien toimittamisesta sekä maalla sijaitseviin voimalaitoksiin että laivoihin. Näille toimituksille on yhteistä se, että ne räätälöidään tapauskohtaisesti. DC Ecotech jatkaa näiden teknologioiden sekä sarjavalmistukseen soveltuvan tuotevalikoiman kehittämistä.”

DC Ecotechin rooli Wärtsilässä on aktiivisesti kehittää ympäristöteknologioita. Edistämällä lainsäädännön kehittämistä ja tarjoamalla lainsäädännöllistä osaamista yksikkö auttaa myös asiakkaita täyttämään jatkuvasti kiristyviä ympäristömääräyksiä.

Kiristyvät päästömääräykset

Päästörajoitusten tiukentuminen vaikuttaa sekä merenkulku- että voimalaitosalaan. Esimerkiksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n II-vaiheen päästörajojen (Tier II) mukaan typenoksidipäästöjä (NOx) on vähennettävä 20% nykytasosta, ja vuonna 2016 voimaan tulevat III-vaiheen päästörajat (Tier III) puolestaan edellyttävät 80%:n päästöleikkauksia nykytasoon verrattuna joillakin erityisalueilla. Rikkioksidipäästöjä (SOx) on myös vähennettävä merkittävästi. Voimalaitoksia koskevat päästömääräykset kiristyvät vastaavasti. Myös CO2-päästöjen alentamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota kaikkialla maailmassa, ja niitä koskevista rajoituksista käydään jo keskustelua.

Wärtsilän DC Ecotech tarttuu ympäristöhaasteisiin jatkaen ja laajentaen yrityksen uusien tuotteiden kehittämiseen tähtäävää tutkimustyötä. Esimerkkejä tästä tutkimustyöstä ovat uuden kaasumoottoreihin tarkoitetun SCR-katalysaattorilla (Selective Catalytic Reactor) varustetun järjestelmän kehittäminen sekä hiljattain lanseeratun NOR (Nitrogen Oxides Reducers) SCR -yksikön validointi ja rakenteen optimointi. Kehitystyö jatkuu myös merimoottorin yhdistetyn pakokaasupesurin ja pakokaasujärjestelmän, hukkalämmön talteenottokonseptin sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian osalta.

Lisätietoja:

Juha Kytölä
Johtaja, Toimituskeskus Ecotech
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland
Puh: 040 500 2936
Puh: 010 709 2650
juha.kytola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 18 000 ammattilaista työskentelee 160 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.  www.wartsila.com