Wärtsilä suunnittelee 400 työpaikan vähentämistä tukitoiminnoistaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 18 lokakuuta 2010 at 14.00 UTC+2

Wärtsilä on analysoinut tukitoimintonsa ja päättänyt toteuttaa globaalin toimintamallin kaikissa tukitoiminnoissaan liiketoiminnan palvelemiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Analyysin mukaan yhtiössä on päällekkäisiä toimintoja ja tarve sopeuttaa organisaatiot uuteen toimintatapaan ja alempaan volyymitasoon. Wärtsilä aloittaa neuvottelut noin 400 työpaikan vähentämiseksi globaalisti tukitoiminnoissaan ja tietohallinnossaan. 

Näistä työpaikkavähennyksistä Suomen osuudeksi on suunniteltu noin 130. Muut vähennykset on suunniteltu jakautuvaksi 30 muuhun maahan. Neuvotteluprosessi aloitetaan paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti maissa, joihin vähennyksiä on suunniteltu.

Tietohallintoa varten Wärtsilä suunnittelee Kiinaan ja Intiaan vahvat osaamiskeskukset Aasian kasvavien markkinoidensa tueksi.

“Vaikka markkinoilla on nähtävissä elpymisen merkkejä, kilpailu on kireää ja hintapaineet kovia. Kilpailukykymme ja hyvän tuloskunnon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa, meidän pitää sopeuttaa tukiorganisaatiomme muuttuvaan markkinaympäristöön.  Tämä vaikuttaa moniin työtehtäviin, ja valitettavasti emme välty myöskään irtisanomisilta”, sanoo varatoimitusjohtaja Raimo Lind.

Vuoden 2010 alussa Wärtsilä julkisti suunnitelman 1400 työpaikan vähentämisestä globaalisti ja osan tuotannosta siirtämisestä Euroopasta Kiinaan. Tukitoimintoja koskeva suunnitelma on osa tätä kokonaissuunnitelmaa. Hollannissa neuvottelut ovat päättyneet ja 570 työpaikan vähentämisprosessi etenee suunnitellusti. Tukitoiminnot ovat osa edellä mainittua suunnitelmaa Hollannissa. Myös Ranskassa on meneillään rakennemuutosohjelma, joka sisältää tukitoiminnot. 

Vuoden 2010 aikana Wärtsilän henkilöstömäärä on vähentynyt globaalisti 840:lla. Syyskuun lopussa Wärtsilän henkilöstömäärä oli 17,704 (18 541 vuoden 2009 lopussa).

Lisätietoja

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 7095640

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh.010 7095599

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.