Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation yhdistävät voimansa 2-tahtimoottorien yhteisyrityksessä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 18 heinäkuuta 2014 at 11.20 UTC+2

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän 2-tahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Sopimuksen mukaan CSSC omistaa yhteisyrityksestä 70 % CSSC Investment and Development Co. Ltd -tytäryhtiönsä kautta ja Wärtsilä 30 %. Osapuolet tekevät yhteistyötä 2-tahtimoottoritekniikan, markkinoinnin, myynnin ja huoltotehtävien osalta. Osapuolet ovat sopineet, että CSSC:n osuus osakkeista siirtyy Shanghain aluehallintoon kytköksissä olevan tahon ja CSSC:n muodostamalle yhteisyritykselle.

Wärtsilän 2-tahtimoottorien huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä, joka tukee asiakkaita sitoutuneesti ja tehokkaasti maailmanlaajuisella verkostollaan. Yhteisyrityksen osapuolet tukevat Wärtsilä Services -yksikköä toimittamalla laivanomistajille kaikkialla maailmassa kehittyneitä 2-tahtimoottoritekniikan ratkaisuja.

Kaupan arvo on noin 46 miljoonaa euroa. Sopimuksen taloudellinen vaikutus riippuu kaupan loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Sopimuksella on positiivinen vaikutus Wärtsilän toimintaan. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä on asianmukaiset viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhteisyrityksen kotipaikka on Sveitsi, ja pääkonttori säilyy nykyisessä 2-tahtimoottorien päätoimipaikassa Winterthurissa. Nykyisen 2-tahtimoottoriliiketoiminnan johtoryhmä säilyy ennallaan.

Yhteisyritys ottaa haltuunsa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan ja jatkaa moottorivalikoiman kehittämistä ja myynnin edistämistä kummankin kumppanin täydellä tuella.

Kumppanuuden tavoitteena on yhdistää osapuolten vahvuudet. Molemmat ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä toimijoita meriteollisuudessa. CSSC on Kiinan suurin laivanrakennuksen monialayhtymä, ja sen osallisuus lisää yhtiön kasvua tärkeillä Aasian markkinoilla ja auttaa säilyttämään aseman laivanvarustusteollisuuden kansainvälisenä toimittajana. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan asemaa merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan 2-tahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen.

”Olemme tehneet hyvää yhteistyötä CSSC:n kanssa jo monen vuoden ajan ja uskomme, että yhdistämällä voimamme voimme vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. CSSC:llä ja meillä on yhtäläinen näkemys 2-tahtimoottorien markkinoiden tulevaisuudesta, ja uskomme, että tästä sopimuksesta on hyötyä kummallekin osapuolelle sekä koko merenkulkusektorille. Wärtsilän 2-tahtimoottorien myyntimäärän kasvattaminen auttaa nopeuttamaan tuotekehitystä ja tuomaan markkinoille uusia ja tärkeitä moottoriratkaisuja paljon nopeammin kuin aikaisemmin”, toteaa Jaakko Eskola, Wärtsilän varatoimitusjohtaja ja Ship Power -liiketoiminnon johtaja.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tähän sopimukseen ja odotamme innolla läheistä yhteistyötä Wärtsilän kanssa tässä yhteisyritysprojektissa. Arvostamme suuresti Wärtsilää, joka on teknologiajohtaja ja jonka toimittamat laadukkaat tuotteet ovat tuoneet laivanomistajille ja laivaoperaattoreille etua sekä taloudellisesti että ympäristönsuojelun kannalta”, sanoo Wu Qiang, johtaja, CSSC.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja Ship Power -liiketoiminnon johtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

CSSC lyhyesti

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) on valtion omistama laivanrakennuksen monialayhtymä, jonka toimialoja ovat laivanrakennus, laivojen korjaustoiminta, laivalaitteiden valmistus sekä laivasuunnittelu ja -tutkimus Kiinassa. CSSC toimittaa tytäryhtiöiden kautta säiliöaluksia, konttilaivoja, matkustajalauttoja, laivoja, joissa on automaattiset purkulaitteet, kansikoneistoja, pelastusveneitä, dieselmoottoreita ja ankkureita. Se rakentaa myös sotalaivoja Kiinan laivastolle. Lisäksi CSSC vie laivoja ja muita tuotteita eri puolille maailmaa. Suurimpia yhtiöitä ovat Shanghai Shipbuilding Company, Guangzhou Shipbuilding Company, Jiujiang Shipbuilding Company ja julkisesti noteerattu China CSSC Holdings Limited. CSSC on perustettu vuonna 1999.
www.cssc.net.cn

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com