Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 heinäkuuta 2013 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q2 2013

TASAISTA KEHITYSTÄ ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA 2013

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
• Tilauskertymä laski 11% 1.071 milj. euroon (1.198)
• Liikevaihto kasvoi 5% 1.152 milj. euroon (1.099)
• Tilaus-laskutussuhde 0,93 (1,09)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 111 milj. euroa, eli 9,6% liikevaihdosta (113 milj. euroa ja 10,3%)
• EBITA 119 milj. euroa, eli 10,3% liikevaihdosta (123 milj. euroa ja 11,2%)
• Tulos/osake 0,39 euroa (0,38)
• Liiketoiminnan rahavirta 38 milj. euroa (-183)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2013
• Tilauskertymä kasvoi 5% 2.424 milj. euroon (2.308)
• Liikevaihto laski 3% 2.034 milj. euroon (2.104)
• Tilaus-laskutussuhde 1,19 (1,10)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 181 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (215 milj. euroa ja 10,2%)
• EBITA 198 milj. euroa, eli 9,7% liikevaihdosta (232 milj. euroa ja 11,0%)
• Tulos/osake 0,76 euroa (0,72)
• Liiketoiminnan rahavirta 122 milj. euroa (-154)
• Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.763 milj. euroa (4.515)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA
”Toisen neljänneksen kehitys oli kohtuullinen nykyiseen taloustilanteeseen nähden. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus oli 9,6%. Jatkamme työtä saavuttaaksemme tämän vuoden kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Merenkulkualalla on nähtävissä joitakin parantumisen merkkejä. Aktiviteetti offshore- ja erikoistuneiden alusten markkinoilla jatkui ja kauppalaivasegmentillä investointeja houkuttelivat uudisrakentamisen kilpailukykyiset hinnat sekä uusien alusten polttoainetehokkuus. Tilauskertymä oli kokonaisuudessaan matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna erityisesti Power Plants -liiketoiminnassa, jossa asiakkaiden päätökset ovat viivästyneet. Huoltomarkkinat ovat parantuneet hieman, mikä näkyi huoltoliiketoiminnan liikevaihdon 4%:n kasvuna. Vankan tilauskannan ja vakaan huoltoliiketoiminnan tukemana vuoden 2013 näkymät säilyvät ennallaan.”

MARKKINANÄKYMÄT
Makrotalouden yleisen epävarmuuden ja ennusteiden maailmantalouden hitaasta kasvusta odotetaan edelleen vaikuttavan voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta paremmat kuin vuonna 2012. Vaikka aktiviteetti tilauksissa on jatkunut, rahoituksen saatavuus ja ylikapasiteetti vaikuttavat edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Nykyiset päästömääräykset luovat kiinnostavia mahdollisuuksia ympäristöratkaisuille. Tilausten jakauman odotetaan olevan suurelta osin samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Kaasun kysynnän näkymät ovat edelleen hyvät ja kiinnostusta maakaasun käyttöön polttoaineena tukevat matala hiilidioksidipitoisuus, maailmankauppa ja hinnoittelu.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Keskinopeiden moottoreiden ja propulsiolaitekannan jatkuva kasvu auttaa tasapainottamaan markkinaympäristöä esimerkiksi Euroopassa, missä tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana etenkin meriteollisuuden huoltomarkkinoilla. Offshore-alalla näkymät ovat yhä positiiviset ja kiinnostavia mahdollisuuksia on nähtävissä kaasua käyttävien alusten pitkäaikaisissa huoltosopimuksissa. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Kiinnostus voimalaitosten huoltoprojekteja kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa, missä on sekä merenkulun asiakkaita, että voimalaitosasiakkaita.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2013. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus on myös saatavilla Wärtsilän verkkopohjaisessa raporttijärjestelmässä osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/q2/etusivu/ ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 18. heinäkuuta 2013 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=649254&s=1&k=DA7FA5C9BC5F4667E8FCA75D38275A35.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/12769515. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com