Nimityksiä Wärtsilän johtokunnassa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 heinäkuuta 2013 at 11.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnassa on tehty seuraavat nimitykset:

DI Pierpaolo Barbone (55) on nimitetty Services-liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Hän siirtyy tehtävään 1.10.2013 alkaen nykyisen Services-liiketoiminnan johtajan Christoph Vitzthumin siirtyessä Fazer-konsernin konsernijohtajaksi.

Pierpaolo Barbone on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1996. Hän on toiminut useassa Services-liiketoiminnan johtotehtävässä, mukaan lukien Lähi-idän ja Afrikan aluejohtajana ja maailmanlaajuisen kenttähuollon johtajana. Vuoden 2013 alusta lähtien hän on toiminut Services-liiketoiminnan Etelä-Euroopan ja Afrikan aluejohtajana.

DI Jaakko Eskola (55) on nimitetty varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hän ottaa vastuun välittömästi nykyisen tehtävänsä rinnalla, jatkaen Ship Power -liiketoiminnan johtajana. Nykyinen toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Raimo Lind, siirtyy eläkkeelle saavutettuaan työsopimuksessa sovitun eläkeiän.

Jaakko Eskola on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1998 työskenneltyään kansainvälisessä projekti- ja yritysrahoituksessa. Hän on toiminut Wärtsilän Development and Financial Services -yhtiön toimitusjohtajana, Power Plants -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtajana ja vuodesta 2006 lähtien Ship Power -liiketoiminnan johtajana.

Pierpaolo Barbonen kuva

Jaakko Eskolan kuva

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5634
jaakko.eskola@wartsila.com

Pierpaolo Barbone
Johtaja, Services, Etelä-Eurooppa ja Afrikka
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +39 (040) 319 5240
pierpaolo.barbone@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com