Tuulivoimaa tullaan rakentamaan Suomeen markkinaehtoisesti merkittäviä määriä

Wärtsilä Corporation, Uutinen 18 kesäkuuta 2018 at 12.00 UTC+2
  • Tuulivoima

Tuulivoima on Suomessa erittäin kilpailukykyistä ilman tukia. Tuulivoimaa tullaan rakentamaan Suomeen tulevina vuosina runsaasti markkinaehtoisesti, mikä tulee muuttamaan koko Suomen sähköjärjestelmää. Wärtsilä Energy Solutions on mallintanut Suomen sähköjärjestelmää ja laskenut tulevaisuuden sähköjärjestelmän kapasiteettia, sähköntuotantoa ja systeemikustannuksia. Tulosten perusteella Wärtsilä arvioi, että:

  • Tuulivoima on kilpailukykyistä ilman tukia Suomessa jo nyt – hintataso uudelle tuulivoimalle on noin 30 EUR/MWh
  • Tuulivoimaa tullaan lisäämään Suomeen markkinaehtoisesti merkittäviä määriä – vuoteen 2030 mennessä jopa seitsemänkertainen määrä verrattuna nykytilanteeseen
  • Tuulivoiman lisääntyminen tulee alentamaan sähköntuotannon kokonaiskustannuksia sekä päästöjä Suomessa – laskennallisesti 30%:n kustannussäästö systeemitasolla verrattuna uuden ydinvoiman rakentamiseen
  • Tuulivoima yhdessä joustavan tuotantokapasiteetin ja lämpöpumppujen kanssa mahdollistaa kaukolämmön tuotannon uudistamisen, mikä vähentää CO2-päästöjä merkittävästi.

Wärtsilä Energy Solutionsin myyntijohtaja Matti Rautkivi kommentoi: ”Wärtsilä on globaalisti todistanut edullisen uusiutuvan energian ajamaa energiamurrosta. On hienoa huomata, että uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman alentuneet kustannukset mahdollistavat markkinaehtoisen tuulivoiman lisäämisen. Tämä kehitys tulee alentamaan Suomen sähköntuotannon kustannuksia ja päästöjä ja on ehdottomasti oikea suunta kohti uusiutuvan energian sähköjärjestelmiä.”

Lisätietoja:

Matti Rautkivi
Myynti- ja markkinointijohtaja
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: + 358 40 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com

Matti Rautkiven esitysmateriaali