Wärtsilä ja Vantaan Energia aloittavat yhteistyön hiilineutraalin synteettisen biokaasun tuotantoprojektissa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 18 toukokuuta 2020 at 09.00 UTC+2
  • Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä toimivan Power-to-Gas -laitoksen avulla.

Teknologiakonserni Wärtsilä ja energiayhtiö Vantaan Energia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen konseptiselvityksestä, jossa tutkitaan Power-to-Gas -laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin toukokuussa, ja se on voimassa 12 kuukautta.

Sähköenergiaa on mahdollista konvertoida polttoaineeksi ja varastoida, kun se muutetaan elektrolyysin kautta vedyksi ja edelleen hiilidioksidia käyttäen metanoinnin avulla kaasuksi (Power-to-Gas). Vantaan Power-to-Gas -laitoksen on määrä tuottaa hiilineutraalia synteettistä biokaasua. Yhteistyöhankkeessa Vantaan Energia ja Wärtsilä selvittävät Vantaan Energian jätevoimalassa tuotettavan sähköenergian ja syntyvän hiilidioksidin hyödyntämistä synteettisen biokaasun tuotannossa. Tarkoituksena on selvittää hankkeen optimaalinen koko, hiilineutraalin biokaasun valmistuksen kustannukset ja tekniset toteutusvaihtoehdot. Synteettisellä biokaasulla  on tarkoitus korvata perinteisen maakaasun käyttö kaukolämmityksessä, mikä vähentäisi Vantaan Energian hiilidioksidipäästöjä.

"Ilmastokriisin pysäyttäminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimia. Energiayhtiöillä on tässä tilanteessa merkittävä rooli. Vantaan Energia haluaa olla eturintamassa ja lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa jo vuonna 2022. Haluamme johtaa muutosta energiasektorilla. Etsimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia tapoja tuottaa energiaa älykkäällä ja kestävällä tavalla kohtuulliseen hintaan. Tämä projekti on tärkeä askel kohti tavoitteitamme", sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

"Wärtsilä on työskennellyt Power-to-X-tutkimuksen parissa aktiivisesti vuodesta 2018 alkaen, ja näiden vuosien aikana olemme saaneet perusteellisen ymmärryksen tarvittavasta tekniikasta. Tämän yhteiskehityssopimuksen puitteissa voimme soveltaa osaamistamme konkreettiseen projektiin. Olemme erittäin innoissamme tämän projektin suomasta tilaisuudesta osoittaa, että synteettisten polttoaineiden käyttö olennaisena osana sähkö- ja lämpöjärjestelmiä on toteutettavissa. Samalla projekti on myös esimerkki sähkö-, lämpö- ja polttoainesektorien yhdentymisestä, jota tulemme näkemään yhä enemmän tulevaisuudessa. Vantaan Energia ja Wärtsilä jakavat vision tulevaisuudesta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Tämä projekti on loistava tilaisuus aloittaa visiomme toteuttaminen konkreettisessa liiketoiminnassa", kertoo Wärtsilän energialiiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi.

Wärtsilä tuo konseptiselvitykseen osaamisensa Power-to-Gas prosesseissa ja ‑teknologiassa, Vantaan Energia puolestaan kokemuksensa ja ymmärryksensä kaukolämpöliiketoiminnasta ja projektikohtaisista vaatimuksista.

Wärtsilän ja Vantaan Energian edustajat ovat tavoitettavissa virtuaalisesti tänään maanantaina 18. toukokuuta klo 13. Lyhyen esityksen lisäksi median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ilmoittautumalla klo 12.30 mennessä sähköpostiosoitteeseen sari.luhanka@wartsila.com saat kutsun Teams-kokoukseen.

Kuvateksti: Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä toimivan Power-to-Gas -laitoksen avulla.

Lue lisää englanniksi: Synthetic fuels supporting Wärtsilä’s vision of a 100 percent renewable energy future

Lisätietoja:

Saara Kujala
General Manager, Liiketoiminnan kehitys
Wärtsilä Energy Business 
+358 40 184 9088
saara.kujala@wartsila.com 

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
+358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com
 

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

 

Wärtsilä Energy Business lyhyesti:

Wärtsilä Energy Business johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja ja energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy/  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com