Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 huhtikuuta 2013 at 11.30 UTC+2


Osavuosikatsaus Q1 2013

VAHVA KASVU TILAUSKERTYMÄSSÄ

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA TAMMI-MAALISKUU 2013
- Tilauskertymä kasvoi 22% 1.352 milj. euroon (1.109)
- Liikevaihto laski 12% 882 milj. euroon (1.005)
- Tilaus-laskutussuhde 1,53 (1,10)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 70 milj. euroa, eli 8,0% liikevaihdosta (102 milj. euroa ja 10,1%)
- EBITA 79 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (109 milj. euroa ja 10,9%)
- Tulos/osake 0,37 euroa (0,33)
- Liiketoiminnan rahavirta 84 milj. euroa (28)
- Tilauskanta kasvoi 13% ja oli kauden lopussa 4.998 milj. euroa (4.409)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA
"Alkuvuosi 2013 kehittyi odotustemme mukaisesti. Tilauskertymä kasvoi 22% sekä Power Plants- että Ship Power-liiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta, erityisesti offshore-segmentissä. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikutti toimitusten ennakoitu alhainen taso, joka johtui pääasiassa projektien ajoituksesta. Kiinnostus maakaasuun pohjautuvaan voimantuotantoon jatkui ja Power Plants sai merkittäviä tilauksia Jordaniasta ja Yhdysvalloista. Ship Power -liiketoiminnassa offshore- ja erikoisalusten aktiviteetti pysyi vahvana. Strategisesti tärkeitä tilauksia saatiin sekä rikkipesureista että kokonaisratkaisuista offshore-alalta. Viking Grace -alukselle solmittu ylläpitosopimus osoittaa, että merenkulkualan kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan jatkuu. Kyseessä on maailman suurin nesteytettyä maakaasua käyttävä matkustaja-alus. Vankan tilauskannan ja vakaan huoltoliiketoiminnan tukemana vuoden 2013 näkymät säilyvät ennallaan."

MARKKINANÄKYMÄT
Makrotalouden yleisen epävarmuuden ja hidasta maailmanlaajuista kasvua koskevien ennusteiden odotetaan edelleen vaikuttavan voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta paremmat kuin 2012. Viimeaikaisista tilauksista huolimatta rahoitus ja ylikapasiteetti vaikuttavat edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Näillä markkinoilla tehdyt tilaukset keskittyvät polttoainetehokkuutta korostavaan suunnitteluun ja teknologiaan. Nykyiset päästömääräykset luovat kiinnostavia mahdollisuuksia ympäristöratkaisuille. Tilausten jakauman odotetaan olevan samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Kaasun kysynnän näkymät ovat edelleen hyvät ja kiinnostusta maakaasun käyttöön polttoaineena tukevat matala hiilidioksidipitoisuus, maailmankauppa ja hinnoittelu.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset huolimatta vuoden 2013 hitaammasta alusta vuoteen 2012 verrattuna. Keskinopeiden moottoreiden ja propulsiolaitekannan jatkuva kasvu auttaa tasapainottamaan markkinaympäristöä esimerkiksi Euroopassa, missä tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana etenkin meriteollisuuden huoltomarkkinoilla. Kiinnostus voimalaitosten huoltoprojekteja kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa, missä on sekä merenkulun asiakkaita, että voimalaitosasiakkaita. Offshore-alalla näkymät ovat yhä positiiviset.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2013. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus on myös saatavilla Wärtsilän verkkopohjaisessa raporttijärjestelmässä osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/q1/etusivu/ ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 18. huhtikuuta 2013 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=604978&s=1&k=EA232CDE570D7B4382BEDAEE6F9DE426.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/32537292. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com