Wärtsilä ja VTT johtavat propulsioteknologian tutkimusprojektia

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 18 maaliskuuta 2015 at 10.00 UTC+2
  • Wärtsilän propulsiolaitteiden testauslaitos Tuusulassa

Wärtsilä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT johtavat uutta teknologian tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kehittää propulsiotuotteita erityisesti arktisiin olosuhteisiin. ArTEco (Arctic Thruster Ecosystem, arktisten potkurien ekosysteemi) -projektiin osallistuu yhteensä kymmenen teollista ja akateemista yhteistyökumppania Suomesta ja muista maista.

ArTEco on kolmivuotinen projekti, joka alkaa vuonna 2015 ja päättyy vuonna 2017. Sen päätavoitteena on kehittää uutta teknologiaa arktisissa olosuhteissa käytettäviin propulsioratkaisuihin. Tutkimusohjelmassa on tarkoitus kehittää uusimpaan teknologiaan perustuvia simulointi- ja kuormanmääritysmenetelmiä ja tutkia mahdollisuuksia dynaamisten kuormien vaimentamiseen, tutkia ympäristöystävällisempien voiteluaineiden (EAL, Environmentally Acceptable Lubricants) käyttöä propulsiotuotteissa sekä uutta propulsiotuotteissa käytettävää sensoriteknologiaa.

Tämän projektin odotetaan luovan uutta teknologiaa, jolla on mahdollisuus merkittävästi parantaa propulsioratkaisujen kilpailukykyä kustannusten, koon ja luotettavuuden suhteen nyt markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Teknologian validointia varten valmistetaan täyden mittakaavan prototyyppi Wärtsilän propulsiolaitteiden testauslaitokseen Tuusulassa.

Projektissa pyritään erityisesti kehittämään ääriolosuhteiden potkurilaite, jota voidaan käyttää potkuriteknologian edistysaskelten esittelyyn. Wärtsilä uskoo, että tämä tutkimus luo perustan laajalle ja erittäin edistyneelle tuotevalikoimalle. Ohjelman kustannusarvio on 7,5 miljoonaa euroa.

"Entistä luotettavampien ja kilpailukykyisempien ratkaisujen kehittäminen jatkuu. Wärtsilän velvollisuus asiakkaitaan kohtaan on varmistaa, että sen tutkimus- ja kehitystoiminnan tukena ovat alan parhaat työkalut, tekniikat ja yhteistyökumppanit, jotta voidaan kehittää parhaat mahdolliset ratkaisut. Tämän projektiyhteenliittymän muodostaminen auttaa meitä säilyttämään asemamme merenkulkualan innovaatioiden ja teknisen kehityksen tiennäyttäjänä. Erityisesti uusimpaan teknologiaan perustuvat simulointimenetelmät sekä mahdollisuus uusien tuotteiden täyden mittakaavan validointiin pitävät meidät uuden teknologiakehityksen etulinjassa", sanoo Arto Lehtinen, liiketoimintajohtaja, Propulsion, Wärtsilä Ship Power.

Kuvalinkki
Kuvateksti: Wärtsilän propulsiolaitteiden testauslaitos Tuusulassa.

Mediayhteyshenkilöt:

Elias Boletis
Propulsiotekniikasta ja -ohjelmista vastaava johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh. + 31 416388525
elias.boletis@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com