Wärtsilän kannanotto liittyen Hamworthy plc:n tiedotteeseen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 17 marraskuuta 2011 at 21.25 UTC+2

Hamworthy plc:n äskettäin julkaisemaan tiedotteeseen liittyen Wärtsilä vahvistaa, että Wärtsilä on edennyt pitkälle Hamworthy plc:n kanssa käydyissä keskusteluissa, jotka liittyvät käteistarjouksen tekemiseen 825 penniä (GBP) osakkeelta. Mahdollinen tarjous perustuu olettamukseen että lisää osinkoa ei makseta, mutta jos osinkoa maksetaan, Wärtsilän tarjousta alennetaan osingon suuruisella summalla.

Wärtsilän hallitus uskoo, että yritysten yhdistäminen loisi erinomaisen pohjan pitkäaikaisen kasvun luomiselle offshore-alalla ja merenkulun kaasu- ja ympäristösovelluksissa, mikä hyödyttäisi osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä.

Wärtsilä on strategisesti kehittänyt Ship Power -liiketoimintaa viime vuosina. Aiemmin perinteisen moottoriteknologian tuottajasta on kehittynyt yritys joka tarjoaa myös lisälaitteita ja muita merenkulkualan järjestelmiä ja sovelluksia, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkailleen.

Hamworthy vahvistaisi tätä strategiaa omalla tuotevalikoimallaan tarjoamalla erinomaista teknologiaa, jolla on vahva asema markkinoilla. Tätä Wärtsilä pystyisi hyödyntämään sen kansainvälisen myynti- ja huoltoverkoston avulla.

Wärtsilä uskoo, että yhtiöiden yhdistetyt resurssit ja kompetenssipohja parantaisivat liiketoimintamahdollisuuksia offshore-alalla ja auttaisi saavuttamaan suuremman osuuden kasvavilla merenkulun kaasusovellusten markkinoilla. Lisäksi yritysten yhdistäminen loisi vahvemman aseman nopeasti muuttuvilla ympäristöratkaisujen markkinoilla.

Wärtsilä ja Hamworthy yhdessä loisivat hyötyjä molempien yritysten nykyisille ja tuleville asiakkaille ja sidosryhmille.

Tämä ilmoitus ei vastaa yrityksen tekemää ilmoitusta sitovasta aikeesta tehdä tarjous, eikä varmuutta ole olemassa siitä, että tarjous tullaan tekemään.

Mahdollisella tarjouksella ei ole vaikutusta Wärtsilän näkymiin vuonna 2011.

Iso-Britannian säädösten mukaan (city code on takeovers and mergers) Wärtsilän täytyy viimeistään 15.12.2011 klo 19.00 (17.00 UK aikaa) joko ilmoittaa sitovasta aikeesta tehdä tarjous Hamworthystä tai ilmoittaa että se ei aio tehdä tarjousta. Asetetulle aikarajalle voidaan myöntää jatkoa ainoastaan Iso-Britannian viranomaisten (Takeover Panel) suostumuksella.

Asiasta tiedotetaan lisää kun se on ajankohtaista.

Liite: Wärtsilän julkaisema tiedote Iso-Britanniassa (englanniksi):
Statement-regarding-Hamworthys-announcement


Hamworthyn tiedote löytyy osoitteesta www.hamworthy.com

Yhteystiedot:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp
 

 

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö 
Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja

                       
Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com