Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 17 lokakuuta 2012 at 11.30 UTC+2

 

Osavuosikatsaus Q3 2012

TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HANKALISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Näkymät vuodelle 2012 parantuneet
- Tilauskertymä kasvoi 14% ja oli 1.275 milj. euroa (1.118)
- Liikevaihto kasvoi 28% ja oli 1.087 milj. euroa (851)
- Liiketulos (EBIT) 113 milj. euroa, eli 10,4% liikevaihdosta (94 milj. euroa eli 11,0%)
- EBITA 129 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (103 milj. euroa eli 12,1%)
- Tulos/osake 0,38 euroa (0,26)
- Tilaus-laskutussuhde 1,17 (1,31)
- Liiketoiminnan rahavirta 121 milj. euroa (219)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2012
- Tilauskertymä kasvoi 10% ja oli 3.583 milj. euroa (3.267)
- Liikevaihto kasvoi 7% ja oli 3.191 milj. euroa (2.970)
- Liiketulos (EBIT) 328 milj. euroa, 10,3% liikevaihdosta (324 milj. euroa eli 10,9%)
- EBITA 354 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (336 milj. euroa eli 11,3%)
- Kauden lopussa tilauskanta oli 4.724 milj. euroa (4.042), kasvua oli 17%
- Tulos/osake 1,09 euroa (0,99)
- Liiketoiminnan rahavirta -34 milj. euroa (303)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
“Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta ja hankalista markkinaolosuhteista huolimatta sekä tilauskertymämme että liikevaihtomme kehittyivät hyvin. Kolmannella neljänneksellä ne kasvoivat 14% ja 28% edellä mainitussa järjestyksessä. Viime vuoteen verrattuna Ship Powerin kehitys on vahvaa ja sitä tukee sekä aktiivinen offshore-toimiala että Hamworthyn yritysosto. Kohokohtiin kuuluu merkittävä moottori- ja propulsiolaitetilaus kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, kolme huoltoalustilausta Statoililta sekä ensimmäiset neljä painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilausta. Wärtsilä sai jälleen ennätystilauksen noin 600 MW:n voimalaitoksesta, joka rakennetaan Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Olen myös iloinen, että Services-liiketoiminnan kasvutrendi jatkuu siitä huolimatta, että merenkulun huoltoasiakkaiden markkinaympäristö on tällä hetkellä haasteellinen.

Uskomme liikevaihtomme kasvavan tänä vuonna 10-15% eli enemmän kuin alun perin arvioimme. Kannattavuutemme on nyt 10,3% ja uskomme että se paranee neljännellä neljänneksellä. Siitä johtuen odotamme koko vuoden kannattavuutemme olevan 10,5-11%.”

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina vuonna 2012. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen. Uusiin voimantuotannon investointeihin liittyvä kiinnostus jatkuu, mutta makrotalouden epävarmuus voi viivästyttää investointipäätöksiä.

Tilausaktiviteetin odotetaan olevan vahvaa ja vuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 tasolla offshore-alusten, kaasunkuljetusalusten ja muiden erikoisalusten markkinoilla. Alustilausten kokonaismarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 ovat hieman negatiiviset, ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Lasku liittyy suurelta osin alhaiseen tilausmäärään perinteisillä kauppalaivasegmenteillä. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on myös seuraavilla alueilla: tehokkuuden parantaminen, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut. Nämä aiheet ovat keskeisesti esillä useissa keskusteluissa uusien alusten rakentamisesta ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset. Kauppalaivoihin liittyvän huoltomarkkinan näkymät ovat edelleen haastavat, kun taas offshore-markkinan näkymät ovat edelleen lupaavat. Muiden merenkulun markkinoiden aktiviteetin odotetaan olevan tasaista. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden tilanteen odotetaan pysyvän hyvänä.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET
Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%).

JULKISTAMISMENETTELY
Wärtsilä Oyj Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2012. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 17. lokakuuta 2012 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/gftabmj8/.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DKXaEsCAWnEelu.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Q3 Results 2012. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com