Wärtsilä mukauttaa Ship Power -liiketoimintaansa vastaamaan heikkoa markkinatilannetta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 17 heinäkuuta 2015 at 08.25 UTC+2

Wärtsilä Ship Power, joka tänään on nimetty uudelleen Marine Solutions -liiketoiminnaksi, aikoo muokata organisaatiotaan, toimintaansa ja resurssejaan meriteollisuuden heikon globaalin markkinatilanteen vuoksi. Suunnitelmat vaikuttavat Wärtsilä Marine Solutionsin koko henkilöstöön ja kaikkiin toimintoihin maailmanlaajuisesti. Uudelleenjärjestelystä johtuva työpaikkojen vähennystarve on noin 600, joista noin 160 on Suomessa. Osa vähennystarpeesta toteutetaan eläkejärjestelyjen avulla.

Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2015 kolmannen neljänneksen alusta alkaen ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset kustannukset arvioidaan olevan noin 25-30 miljoonaa euroa. 

“Meriteollisuus on toipunut hitaasti maailmanlaajuisesta talouskriisistä ja uusia laivanrakennussopimuksia solmitaan heikosti. Samaan aikaan merialueiden öljy- ja kaasuteollisuus on kärsinyt öljyn hintojen laskusta. Lisäksi on olemassa riski siitä, että alusten omistajat pyrkivät venyttämään aiemmin solmittujen toimitussopimusten aikataulua. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi koko merenkulkualan markkinatilanne on haastava.

Nykyisessä alhaisen kysynnän tilanteessa nämä valitettavat kapasiteetin tarkistukset on tehtävä, jotta säilyttäisimme kilpailuasemamme kansainvälisillä markkinoilla. Sitoutumisemme asiakkaisiimme pysyy kuitenkin vahvana organisaation virtaviivaistamisesta huolimatta”, sanoo Jaakko Eskola, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja ja Wärtsilä Oyj Abp:n varatoimitusjohtaja.

Näiden suunnitelmien tarkoituksena on mukauttaa Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintaa vastaamaan tehokkaasti eri asiakassegmenttien tarpeisiin. Muutosten vaikutukset täsmentyvät, kun neuvottelut aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lakien mukaisesti maissa, joihin muutokset vaikuttavat.

Tällä hetkellä Wärtsilä Marine Solutions työllistää maailmanlaajuisesti 7.217 henkeä.


Mediayhteyshenkilöt:

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5623
jaakko.eskola@wartsila.com 

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 


Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Marine Solutions

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com