Wärtsilä järjestää arkkitehtikilpailun Turun Aurajokisuun itärannan kehittämiseksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 17 maaliskuuta 2005 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä on käynnistämässä uudelleen Aurajokisuun rakentamattomalla itärannalla muutamia vuosia sitten pysähtyneen asemakaavauudistuksen, jonka tavoitteena oli alueen muuttaminen asuntokäyttöön.

Asemakaavaluonnosten päivittämiseksi käynnistetään Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjä noudattava arkkitehtikilpailu yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksesta vastaavien virkamiesten kanssa. Kilpailulla kerätään ideoita kaavamuutoksen eteenpäin viemiseksi. Kilpailuun on kutsuttu seuraavat neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehdit Gullichsen Vormala Ky, Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektsbyrå Oy, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy ja Arkkitehtitoimisto Sigge Oy. Kilpailuaika päättyy 16.5.2005.

Kilpailu ei koske Wärtsilän tehdasrakennusta ja toimistoa, jotka jäävät kilpailualueen ulkopuolelle. Ne säilyvät työpaikkakäytössä.

Wärtsilän Turun yksikön toiminnan pääpaino on moottorien huollossa. Turkuun keskitetään myös asiakaskoulutus, kun vastaavat Vaasan toiminnot siirtyvät Turkuun. Koulutuksen keskittäminen merkitsee muutaman henkilön lisäystä Turussa. Wärtsilä käynnistää toimistorakennuksen peruskorjauksen koulutus- ja huoltotoiminnan vaatimien tarpeiden mukaisesti. Wärtsilän henkilöstömäärä Turussa on 220 henkilöä.

Lisätietoja:

Arkkitehtuurikilpailu: kiinteistöjohtaja Erkki Anttila puh. 0400 422 682

Turun koulutusasiat: Jari Ullakonoja, johtaja, Wärtsilä Land & Sea Academy, puh. 040 546 5433 tai Krister Slotte, Huollon paikallispäällikkö, puh. 0400 526 763

www.wartsila.com