Wärtsilä ostaa komponenttien tuotantokapasiteettia Hollannista

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 17 helmikuuta 2006 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä on allekirjoittanut tänään sopimuksen moottorikomponenttien työstökapasiteetin ostamisesta Hollannista. Osto varmistaa korkean tilauskannan edellyttämän lisäkapasiteetin Vaasan ja Triesten tehtaille sekä mahdollistaa joustavuuden arvioidun kasvun edellyttämällä tavalla.

Ostokohde on Stibbe Management BV:n omistaman Diesel Technology Solutions BV (DTS):n tuotantovälineet ja liiketoiminta Zwollessa Hollannissa. DTS:n henkilöstömäärä on 75.

DTS perustettiin vuonna 2002, kun Stibbe Management osti komponenttien tuotantolaitteiston sen jälkeen, kun Wärtsilä oli lopettanut moottorivalmistuksen Zwollessa. Tuolloin osapuolet sopivat Wärtsilän oikeudesta ostaa tuotantokapasiteetti takaisin tietyin ehdoin.

Lisätietoja: Erik Pettersson, johtaja, toimitusprosessien kehitysyksikkö, puh. 0400 667 173

www.wartsila.com