Wärtsilän Runsorin toimintojen yt-neuvottelut Vaasassa saatu päätökseen

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 17 tammikuuta 2003 at 09.00 UTC+2

Wärtsilä Finland Oy:n Runsorin toiminnoissa Vaasassa aloitettiin 2.12.2002 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on pysyvät kustannussäästöt. Neuvottelut ovat koskeneet Wärtsilä Finland Oy:n koko voimalatoimintaa sekä yhtiön yhteisiä palvelu- ja esikuntatoimintoja.

Neuvottelujen tuloksena Wärtsilä Finland Oy:n Voimalayksikön henkilöstömäärä vähenee elokuuhun 2003 mennessä 384 henkilöstä 299 henkilöön. Vähennys toteutetaan pääosin yrityksen sisäisin siirroin ja päättämällä 59 määräaikaista työsuhdetta sekä viiden henkilön osalta eläkejärjestelyin. Irtisanomisuhan alle jää kymmenen henkilöä.  Lisäksi on ulkopuolisia ostopalveluja voitu vähentää 15 hengen työn verran.

Lisätietoja:
Heikki Miilumäki
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1400
Sähköposti heikki.miilumaki@wartsila.com