Wärtsilä avaa Acceleration Centren Singaporessa ja kehittää IntelliTug-hinaajaa yhteistyössä MPA:n ja PSA Marinen kanssa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 16 lokakuuta 2018 at 13.30 UTC+2
  • IntelliTug

Teknologiakonserni Wärtsilä on avannut Acceleration Centren tänään Singaporessa. Keskus edistää innovaatioita ja yhteistyötä alan sisällä ja yliopistojen ja paikallisten kumppanien kanssa. Työn tavoitteena on vahvistaa ja kehittää Singaporen merenkulun ekosysteemiä. Singaporen merenkulkuviranomaiset (MPA) ja Wärtsilä allekirjoittivat huhtikuussa 2018 yhteistyösopimuksen, jonka keskipisteessä ovat älykkäät alukset, älykäs satamaoperointi, kyberfyysinen turvallisuus ja digitalisoinnin kiihdytys sekä start-up-yritysten tukeminen näillä alueilla. Keskuksen avaus on tärkeä merkkipaalu tässä yhteistyössä. Wärtsilä aikoo lisäksi käsitellä kyberturvallisuuden aiheuttamia haasteita verkottuneessa merenkulkutoiminnassa avaamalla Maritime Cyber Centre of Excellence -osaamiskeskuksen osana Singaporen Acceleration Centreä.

”Singaporen tavoitteena on olla verkottuneisuuteen, innovaatioihin ja osaamiseen panostava globaali merenkulun keskus. Wärtsilä Acceleration Centre Singaporessa tuo lisävauhtia merenkulun innovaatioiden ekosysteemiimme. Olen iloinen siitä, että Wärtsilä ja PSA Marine kehittävät ja testaavat yhteistyössä autonomista satamahinaajaa MPA Living Lab -yhteistyöalustalla toteutetussa hankkeessa. Tällaiset hankkeet auttavat meitä luomaan uusia toimintakonsepteja ja sääntelykehyksiä ja tehostamaan sataman toimintaa”, kertoo liikenne- ja terveysministeri Lam Pin Min, joka oli yksi avajaisten kunniavieraista.  

Wärtsilä IntelliTug -projekti

Wärtsilä Acceleration Centren ensimmäinen yhteistyössä toteutettava projekti on Wärtsilä IntelliTug. Projektissa kehitetään satamahinaaja autonomisella navigoinnilla, ja se tehdään yhteisyössä MPA:n ja johtavan merenkulkupalvelujen tarjoajan PSA Marinen kanssa. Alus kykenee suorittamaan erilaisia rutiinitehtäviä, jotka parantavat hinaajan turvallisuutta ja tehokkuutta ja keventävät operaattorin työtaakkaa yhdessä maailman vaativimmista satamista.

IntelliTug-projektissa luodaan räätälöity ratkaisu Singaporen ainutlaatuisiin olosuhteisiin hyödyntämällä useita eri Wärtsilän teknologioita, innovaatioita ja osaamisalueita. Projekti tuottaa asiakkaalle konkreettista arvoa ja vaikuttaa merkittävästi alueen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hinaajaan kehitettäviä ratkaisuja ovat muun muassa markkinoilla ennennäkemätön lähilaajakaistatutka ja reaaliaikainen videoanalytiikka. Kaiken taustalla on kevyt valvontajärjestelmä, joka tarkkailee lähialuetta ja varoittaa käyttäjiä mahdollisista törmäyksistä mukautuvan ja dynaamisen reittisuunnittelun avulla. Wärtsilä testaa ensi vuonna MPA:n ja PSA Marinen kanssa IntelliTug-konseptia vanhassa hinaajassa Singaporen satamassa.

”Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, jotka parantavat hinaajamestarin tilannehavainnointia ja tekevät Singaporen vilkkaassa satamassa navigoinnista turvallisempaa. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen olemme aloittaneet yhteistyön MPA:n ja Wärtsilän kanssa. Tutkimme ja testaamme uusia teknologioita ja muutamme ideat todellisuudeksi”, toteaa PSA Marinen toimitusjohtaja Peter Chew.

”Toisin kuin monella nykyisellä konseptilla tällä alalla, IntelliTugiin kehitettävällä teknologialla on todellinen käyttökohde kaupallisilla merenkulkumarkkinoilla. Haluamme viedä alaa eteenpäin hyödyntämällä laivoissa automaatioteknologioita, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta ja samaan aikaan täydentävät ihmisen roolia tässä ketjussa. Ratkaisu antaa hinaajamestareille työkaluja toimia paremmin työssään, sillä se tukee miehistöä eri tilanteissa. Miehistön on helpompi keskittyä hinaustyön kriittisiin vaiheisiin, säilyttää turvallinen etäisyys ja estää törmäykset. Ratkaisu antaa tukea myös päätöksentekoon ja mahdollisuuden tehdä yhteistyötä rannalla olevien kollegoiden kanssa reaaliaikaisen datayhteyden ansiosta”, sanoo Wärtsilän Chief Digital Officer & Executive Vice President Marco Ryan.

Toteuttamalla nämä strategiset hankkeet Singaporen alueella Wärtsilä luo tärkeitä yhteyksiä ekosysteemin eri toimijoiden välille. Usean toimijan tarpeisiin vastaaminen samanaikaisesti ilmentää hyvin Wärtsilän visiota älykkään merenkulun ekosysteemistä.

Kuvateksti: Wärtsilä IntelliTug -projekti tähtää toiminnan turvallisuuteen Singaporen vilkkaassa satamassa.

Lisätietoja:

Marco Ryan
Chief Digital Officer & Executive Vice President
Wärtsilä Oyj Abp
Puhl: 010 709 0000
marco.ryan@wartsila.com  

Chris Chung
Director, Digital Innovation & Strategic Projects
Wärtsilä Oyj Abp
Puh : +65 9626 0459
chris.chung@wartsila.com 

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com