Trudy Schoolenberg nimitetty globaalin tutkimus- ja kehitystoiminnan johtajaksi Wärtsilään

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 16 elokuuta 2010 at 13.00 UTC+2


Trudy Schoolenberg
, (tekn.tri), 51, on nimitetty globaalin tutkimus- ja kehitystoiminnan johtajaksi Wärtsilä Industrial Operations -toimintoon 15.8.2010 alkaen.

Trudy Schoolenberg on vuodesta 1989 lähtien toiminut menestyksekkäästi Shell-konsernissa useissa teknologia-alan johtotehtävissä, josta hänellä on sekä strategista että operatiivista kokemusta. Viimeksi hän työskenteli Shell Chemicalsissa Lontoossa General Manager, Strategy -tehtävässä, jossa hän johti strategiatyötä ja tuotevalikoiman kehittämistä.  Sitä ennen hän oli maailman suurimpiin öljynjalostamoihin kuuluvan Pernisin jalostamon varajohtajana ja tuotantojohtajana. Vuosina 1989-2003 hän toimi useissa eri johtotehtävissä Shell-organisaatiossa, vastuualueenaan operatiivinen toiminta, tutkimus ja kehitys sekä tekniset palvelut. 

Trudy Schoolenbergillä on korkeakoulututkinnot teollisessa muotoilussa (tuotekehitys) ja konetekniikassa sekä tohtorin tutkinto fysiikassa.

”Vahva tutkimus- ja kehitystoiminta, jonka painopisteenä on energiatehokkuus, on Wärtsilän johtavan teknologian kulmakiviä. Toivotan Trudy Schoolenbergin tervetulleeksi Wärtsilään kehittämään edelleen työtämme, josta hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö”, sanoo johtaja Lars Hellberg, Wärtsilä Industrial Operations.

Lisätietoja:
Lars Hellberg
Johtaja, Industrial Operations
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5280
lars.hellberg@wartsila.com

Trudy Schoolenberg
Johtaja, Tutkimus ja kehitystoiminta, Industrial Operations
Wärtsilä Oyj Abp
Tel.+31 416 388 985
trudy.schoolenberg@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Linkki kuvaan

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com