Wärtsilän ja Aalto-yliopiston yhteistyö laajenee – tähtäimessä tulevaisuuden ympäristöratkaisut

Wärtsilä Corporation, Uutinen, 16 kesäkuuta 2022 at 15.00 UTC+2
  • Wärtsilä on investoinut merkittävästi vaihtoehtoisten tulevaisuuden polttoaineiden tutkimukseen polttoainelaboratoriossaan, jossa testataan useita erilaisia polttoaineita.

Wärtsilä ja Aalto-yliopisto ovat allekirjoittaneet uuden kolmivuotisen kumppanuussopimuksen. Sopimus kattaa kolme teemaa: tutkimus ja kehitys, liiketoiminnan kehittäminen sekä osaaminen, rekrytointi ja opiskelijayhteistyö. Pitkäjänteinen yhteistyö fossiilittomien polttoaineiden ja niiden palamisilmiöiden tutkimuksessa jatkuu tiiviinä, mutta tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muille Aallon tutkimusalueille. 

“Wärtsilällä ja Aallolla on takanaan pitkä yhteistyö erityisesti moottorien tutkimuksessa ja projektikursseissa. Uusi sopimus toimii jatkumona tälle yhteistyölle. Samalla tavoitteenamme on avata uusia yhteistyömahdollisuuksia ja siten tukea kestävän tulevaisuuden ratkaisuja ja osaamista”, sanoo Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja Kari Hietanen. 

”Kumppanuus tähtää jatkuvaan vuorovaikutukseen ja entistä parempiin tuloksiin yhdessä tekemisen kautta. Yhteistyö Wärtsilän ja muiden teknologia-alan kärkiyritysten kanssa poikii uusia akateemisia tuloksia ja yhteisjulkaisuja sekä edesauttaa yhteiskunnan kannalta hyvin merkittävien yritysten menestystä. Tällä tavoin vaalimme Suomen kilpailukykyä akateemisilla ja teollisilla areenoilla”, sanoo mekatronisten koneiden suunnittelun professori Kari Tammi Aalto-yliopistosta. 

Yksi keskeinen ajuri kumppanuudessa on energiamurros ja tarve kehittää uusia päästöttömiä polttoaineratkaisuja meriliikenteen ja voimalaitosten tarpeisiin. Aalto-yliopisto on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa maailmanluokan edelläkävijä muun muassa vedyn, ammoniakin, metanolin sekä muiden synteettisesti valmistettavien uusiutuvien polttoaineiden ja niiden palamisilmiöiden tutkimuksessa. Wärtsilä tuo alansa johtavana yrityksenä näkemystä siihen, mikä on tulevaisuuden kannalta keskeistä ja teknistaloudellisesti mahdollista toteuttaa. 

”Polttomoottorien puhtaiksi polttoaineiksi on tarjolla useita vaihtoehtoja, joiden kärkipäässä ovat vety ja ammoniakki. Tutkimus- ja kehitystyöhön tarvitaan nyt kaikki panokset ja asiantuntemus, jotta siirtymä päästöttömiin polttoaineisiin saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti”, sanoo Wärtsilän moottorikonseptien tutkimusryhmän johtaja Jari Hyvönen.  

Wärtsilän ja Aallon yhteistyö ulottuu useille osa-alueille, kuten laskennallisesti uusiutuvien polttoaineiden palamisen virtausilmiöiden tutkimiseen ja vedystä valmistettavan metanolin laskennalliseen ja kokeelliseen valmistukseen. Yhteistyö vetypohjaisten polttoaineiden kehittämisen parissa jatkuu myös Wärtsilän johtamassa hiljattain käynnistyneessä Zero Emission Marine (ZEM) -hankkeessa. Business Finlandin Veturiohjelmaan kuuluvan hankkeen tavoitteena on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.  

Aalto ja Wärtsilä selvittävät yhteistyömahdollisuuksia myös muun muassa virtuaalisen validoinnin, tekoälyn ja koneoppimisen, data-analytiikan ja edistyneiden materiaalien alueilla. Yhteistyö on saumatonta myös tutkimuslaitteistojen hyödyntämisessä. Parhaillaan kaksi Aallon tutkijaa tekee polttoainesuihkututkimusta Wärtsilän äskettäin käyttöön otetussa Sustainable Technology Hubissa Vaasassa.  

”Keskustelu infrastruktuurien hyödyntämisestä tulevissa tutkimushankkeissa on avointa. Olemme samassa veneessä ja yhdessä tekemisen henki on hyvä. Yhteinen tutkimus on hyvin merkittävää Aallon tohtorikoulutuksen kannalta. Wärtsilä on viime aikoina rekrytoinut ahkerasti vastavalmistuneita tohtoreitamme”, Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Martti Larmi iloitsee.  

Aallon ja Wärtsilän tavoitteena onkin vahvistaa rekrytointi- ja opiskelijayhteistyötä ja kehittää yhteisiä toimintamalleja.  

Kuva: Wärtsilä on investoinut merkittävästi vaihtoehtoisten tulevaisuuden polttoaineiden tutkimukseen polttoainelaboratoriossaan, jossa testataan useita erilaisia polttoaineita. © Wärtsilä

Lisätietoja: 

Kari Hietanen 
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Wärtsilä Oyj Abp  

Puh. 010 709 5609  
kari.hietanen@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com