Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 16 kesäkuuta 2020 at 10.45 UTC+2

Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä

Wärtsilän lakisääteisten tietojen viralliset raportointikielet ovat tästä eteenpäin suomi ja englanti. Lopettamalla ruotsin kielen käytön raportointikielenä Wärtsilä pyrkii varmistamaan taloudellisen raportoinnin ja tiedotteiden julkaisun nopeuden ja tehokkuuden. Päätökseen vaikutti myös tuotetun ruotsinkielisen materiaalin vähäinen käyttö. Wärtsilän 23.9.2010 hyväksytty tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta raportointikielissä.

Kaikki ruotsinkieliset viestintämateriaalit ja dokumentit, kuten pörssi- ja lehdistötiedotteet, esitysmateriaalit sekä osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset, ovat saatavilla Wärtsilän verkkosivuilla tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan. 
Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.
 

Kari Hietanen                                                       Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat               Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

 

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020