Wärtsilän tilauskertymä huhti-toukokuussa kasvoi 39% - Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15% vuonna 2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 16 kesäkuuta 2006 at 08.00 UTC+2

Wärtsilän huhti-toukokuun tilauskertymä kasvoi noin 39% viime vuoden vertailukuukausiin nähden, eli tilauskertymä oli 647 milj. euroa (464). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli noin 381 milj. euroa (218), Power Plants -liiketoiminnan noin 144 milj. euroa (50) ja Services-liiketoiminnan 122 milj. euroa (196). Tilauskanta toukokuun 2006 lopussa oli 3.541 milj. euroa (2.099).

Wärtsilän kuluvan vuoden 2006 tulosennuste säilyy entisenä: liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. 

Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja & CFO Raimo Lind, puh. 010 709 5640.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind     
Varatoimitusjohtaja & CFO   

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com