Wärtsilän Mikael Lilius vuoden paras hallituksen puheenjohtaja

Wärtsilä Corporation, Uutinen 16 tammikuuta 2018 at 10.30 UTC+2
  • Lilius Mikael

Mikael Lilius, Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja on palkittu vuoden 2017 parhaana pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajana Pörssisäätiön järjestämässä Chair of the year -kilpailussa.

Tuomariston mukaan Lilius on toiminut ansiokkaasti kansainvälisissä tehtävissä useiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksissa ja johtotehtävissä. Hän on ollut vahva taustavaikuttaja myös akateemisessa maailmassa.

Lilius on toiminut Wärtsilän hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011. Teknologiakonserni Wärtsilän omistaja-arvo on lähes kaksinkertaistunut hänen puheenjohtajuuskautensa aikana.

”Mikael Lilius on toiminut lukuisia kertoja vaativissa tilanteissa hallituksen puheenjohtajana. Hänen johdollaan hallitukset ovat onnistuneesti rekrytoineet toimitusjohtajia ja päättäneet yritysjärjestelyistä. Tulokset ovat vakuuttavia”, kuvailee tuomariston puheenjohtaja, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Chair of the year on pohjoismainen tunnustuspalkinto, joka annetaan vuosittain kunkin Pohjoismaan parhaalle pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Pohjoismaiden palkinnon saaja julkistetaan myöhemmin keväällä kansallisten voittajien joukosta.

Mikael Liliuksen mukaan hallituksen jäsenten vastuu on merkittävä ja työkuorma yhä suurempi.

”Hallituksen puheenjohtaja päättää mitä tulee agendalle ja mitä ei”, Lilius kuvailee puheenjohtajan merkitystä: ”Puheenjohtajalla on tietomääräinen yliote verrattuna muihin hallituksen jäseniin. Monikansallisten hallitusten voi olla vaikea löytää lyhyellä varoitusajalla yhteistä aikaa ja esimerkiksi toimitusjohtajan valinnassa puheenjohtajan on otettava aktiivinen rooli.”

Kilpailun tuomaristossa ovat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (pj), palkinnon edellinen voittaja, Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, valtion omistajaohjausosaston ylijohtajana työskennellyt Eero Heliövaara sekä Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Alumni Harvey Nash, KPMG ja Asianajotoimisto Merilampi.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja 
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Puh: 050 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com