Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 15 syyskuuta 2005 at 18.10 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 28.7. - 7.9.2005 välisenä aikana on vaihdettu 106.500 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 159.750 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 559.125,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 28.7. - 7.9.2005 välisenä aikana on vaihdettu 93.700 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 140.550 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 491.925,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 1.051.050,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 326.811.509,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 93.374.717 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 69.795.130 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                            
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja