Suomen suurin Power-to-Gas-laitos - Wärtsilä ja Vantaan Energia ovat sopineet suunnittelun jatkamisesta kohti investointipäätöstä

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 15 kesäkuuta 2021 at 09.00 UTC+2
  • Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä toimivan Power-to-Gas -laitoksen avulla © Wärtsilä Oyj Abp

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja energiayhtiö Vantaan Energia ovat solmineet yhteistyösopimuksen merkittävän, synteettistä metaania tuottavan Power-to-Gas (P2G) -laitoksen esisuunnittelusta. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos olisi Suomen suurin ja myös ensimmäinen, joka tuottaa 10 MW polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania. Synteettinen metaani tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä. Osapuolet allekirjoittivat toukokuussa 2020 yhteistyösopimuksen konseptiselvityksestä, jossa tutkittiin Power-to-Gas-laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Päätös jatkaa projektia perustuu selvityksen jatkosuunnittelua ja kehittämistä tukevaan lopputulokseen.

Euroopan Unionin tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, ja hiljattain se nosti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Vantaan Energia lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä, ja P2G -laitos on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Fossiilisista energianlähteistä luopuminen eri teknologioita monipuolisesti hyödyntäen vie kehitystä eteenpäin kohti hiilineutraalia Vantaan Energiaa vuonna 2030. P2G -laitoksen myötä Vantaan Energia alkaisi käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaasun käytön, lämmityksen ja liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämä sektorikytkennäksi kutsuttu kehitys tarjoaa Vantaan Energialle aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa Wärtsilä johtaa P2G -laitoksen teknistä esisuunnittelua. Valmistuttuaan laitos tuottaa synteettistä metaania uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla sähköllä, jolla vesi hajotetaan alkuaineikseen eli vedyksi ja hapeksi, ja vety yhdistetään jätevoimalan savukaasuista talteen otettuun hiilidioksidiin. Tuotettava metaani kattaa jopa 200 kuorma-auton polttoainetarpeen ja korvaa perinteisen, fossiiliperäisen maakaasun käytön kaukolämmön tuotannossa lämmityshuippujen aikaan.

“Laitoksen erinomainen ja ainutlaatuinen sijainti tuo monia etuja. Meillä on puhdasta vettä ja tuulisähköä, ja sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen kaukolämpönä. Sijainti mahdollistaa myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen yhteyden. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuljemme energia-alan etujoukoissa ja haluamme osaltamme siirtyä nopeasti puhtaaseen energiantuotantoon”, sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

”Aika käy vähiin, ja meidän on nopeutettava fossiilisista polttoaineista irtautumista hillitäksemme ilmastonmuutosta. Tämä projekti havainnollistaa visiomme tulevaisuudesta, jossa energia tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Sektorikytkennällä ja tulevaisuuden polttoaineilla on ratkaiseva rooli tavoitteen saavuttamisessa. Kehittämällä tätä huipputeknologiaa edustavaa laitosta yhdessä Vantaan Energian kanssa ja johtamalla esisuunnittelua kehitämme markkinoita ja osaamistamme yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa visiomme tueksi", sanoo Saara Kujala, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen, Wärtsilä Energy.

Wärtsilä on edelläkävijä tulevaisuuden energiaratkaisujen osaamisessa ja energiajärjestelmien mallintamisessa. Osana tätä työtä se kehittää Power-to-X -sovelluksia, joilla on suuri rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa maailmanlaajuisesti. Wärtsilä on mallintanut kustannustehokkaita, 100% uusiutuvia energiajärjestelmiä yhteensä 145 alueella eri puolilla maailmaa. Tulokset osoittavat, että 100% uusiutuvat energiajärjestelmät vaativat yli 900 gigawattia P2G-kapasiteettia pitkäaikaiseen ja kausiluonteiseen energian varastointiin. Valmistuttuaan Vantaan Energian laitos on myös osoitus siitä, että Suomi tukee Euroopan komission suunnitelmia eurooppalaisen vetytalouden luomiseksi.

Wärtsilän esisuunnittelutyön odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja projektin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

Aiemmin julkaistu tiedote: Wärtsilä ja Vantaan Energia aloittavat yhteistyön hiilineutraalin synteettisen biokaasun tuotantoprojektissa

Lue lisää englanniksi:  

Power-to-X and future fuels  
Power-to-X to play key role in accelerating the energy transition 
Four questions on sector coupling

Lisätietoja:

Saara Kujala
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys
Wärtsilä Energy
Puh. 040 184 9088

saara.kujala@wartsila.com

Jukka Toivonen
Toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
Puh. 050 453 6729

jukka.toivonen@vantaanenergia.fi

Mediakontaktit:

Mirja-Maija Santala 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 
Wärtsilä Energy 
Puh. 0400 793 827 
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Teija Korpela
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Vantaan Energia
Puh.
050 439 6416
teija.korpela@vantaanenergia.fi

Wärtsilän ja Vantaan Energian edustajat ovat tavoitettavissa virtuaalisesti tänään tiistaina 15. kesäkuuta klo 11. Lyhyen esityksen lisäksi median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ilmoittautumalla klo 10.30 mennessä sähköpostiosoitteeseen teija.korpela@vantaanenergia.fi  saat kutsun Teams-kokoukseen.

Kuvateksti: Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä toimivan Power-to-Gas -laitoksen avulla © Wärtsilä Oyj Abp

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

Wärtsilä Energy lyhyesti 
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan. 

https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

https://www.wartsila.com  

Vantaan Energia Oy lyhyesti
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä ja sähköä sekä myymme lämpöpalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen tuottamalla ilmastoystävällisesti jatkuvasti kehittyviä palveluita.  Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Matkalla kohti hiilineutraaliutta teemme konkreettisia tekoja: luovumme fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä.  
www.vantaanenergia.fi