Wärtsilä yhteistyöhön Maailmanpankin kanssa öljynporauksessa vapautuvan oheiskaasun hyötykäytön lisäämiseksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 15 kesäkuuta 2010 at 14.30 UTC+2

Wärtsilän teknologia tarjoaa keinoja, joilla öljynporauksen yhteydessä vapautuva kaasu saadaan hyötykäyttöön energiantuotannossa.

Maailmanpankin johtama Global Gas Flaring Reduction (GGFR) -yhteistyöelin toivotti tänään Wärtsilän virallisesti tervetulleeksi mukaan kansainväliseen toimintaan, jolla pyritään vähentämään öljyntuotannossa vapautuvan maakaasun polttoa. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätä öljyntuotannossa vapautuvan maakaasun hyötykäyttöä sähköntuotannossa. Wärtsilä on GGFR:n ensimmäinen yhteistyökumppani, joka ei edusta öljyntuotantoa.
 
Tähän saakka ainoastaan öljyntuottajamaat ja öljyalan yhtiöt ovat voineet liittyä yhteistyöelimeen. Nyt uusi GGFR-peruskirja sallii myös muiden yritysten kuten teknologiaratkaisuja tarjoavan Wärtsilän liittyä mukaan.

Raakaöljyä porattaessa maanpinnalle nousee usein myös kaasua, niin sanottua oheiskaasua, joka yleensä päästetään ilmaan tai poltetaan sen sijaan, että sitä hyödynnettäisiin kotitalouksien ja yritysten energianlähteenä. Hyötykäytön esteinä ovat olleet puutteet infrastruktuurissa, markkinoiden toiminnassa tai lainsäädännössä. Maailmanpankin johtaman maiden hallitusten ja yritysten välisen yhteistyöelimen tavoitteena on yhdessä poistaa näitä esteitä, vähentää niiden vaikutusta sekä leikata ympäristölle haitallisia oheiskaasupäästöjä. GGFR arvioi, että vuosittain noin 150 miljardia kuutiometriä kaasua poltetaan tai päästetään ilmaan, mikä tuottaa noin 400 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain.

"Toivotamme Wärtsilän tervetulleeksi mukaan ensimmäisenä GGFR:n yhteistyökumppanina, joka ei edusta öljyntuotantoa. Odotamme innolla työskentelyä yhdessä heidän kanssaan sähköntuotannon lisäämiseksi kehittyvissä maissa", toteaa Somit Varma, Maailmanpankkiryhmän öljy-, kaasu-, kaivostoiminta- ja kemikaaliasioiden johtaja.
"Oheiskaasun polttaminen on ympäristölle vahingollista, ja polttamisella tuhlataan myös arvokkaita ja puhtaampia luonnonvaroja, joita voitaisiin käyttää paljon tuottavamminkin."

"Olemme ylpeitä saadessamme kumppanina tehdä yhteistyötä GGFR:n kanssa. Jos oheiskaasua voidaan käyttää energiantuotantoon sen polttamisen sijasta, öljykenttien päästöjä voidaan vähentää huomattavasti. Samalla siitä on myös merkittävää taloudellista hyötyä. GGFR:n yhteistyökumppanina voimme osallistua oheiskaasupolton vähentämiseen hyödyntämällä omaa osaamistamme energiantuotannon alalla,” sanoo Vesa Riihimäki, Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan johtaja.

Wärtsilän monipolttoaineteknologian avulla öljyntuotannossa vapautuva maakaasu voidaan muuttaa sähköksi. Kyseistä kaasua voidaan käyttää kompressorin tai pumpun voiman lähteenä, sen sijaan että se hävitettäisiin polttamalla tai päästettäisiin ilmaan. Wärtsilän kaasudiesel-teknologia tarjoaa polttoainejoustavuuden, minkä ansiosta moottorit voivat käyttää minkä tahansa nestemäisen polttoaineen ja öljyntuotannossa syntyvän kaasun yhdistelmää. Tämä joustavuus on erittäin tärkeää öljy- ja kaasuyhtiöille, sillä ne toimivat olosuhteissa, joissa oheiskaasun määrä vaihtelee jatkuvasti.

GGFR on yhteistyöelin, jossa ovat mukana maiden hallitukset, valtionyhtiöt ja kansainväliset öljy-yhtiöt. Yhteisenä tavoitteena on maailmanlaajuisesti vähentää oheiskaasunpolttoa ja kaasun päästämistä ilmaan. GGFR edesauttaa ja tukee kansallisia toimia kyseisen kaasun saattamiseksi hyötykäyttöön ja polttamisen vähentämiseksi. Tähän pyritään puuttumalla kaasun hyötykäyttöä rajoittaviin tekijöihin kuten infrastruktuurin sekä kansallisten ja kansainvälisten energiamarkkinoiden kehittämiseen erityisesti kehittyvissä maissa.

Taustatietoa

Mitä on oheiskaasun polttaminen eli niin sanottu "gas flaring"?
Kun raakaöljyä pumpataan maanpinnalle useiden kilometrien syvyydestä, öljyn mukana vapautuu usein myös kaasua. Jos öljyä tuotetaan alueella, jolla on puutteelliset kaasun talteenotto-, käsittely- ja kuljetusjärjestelmät tai jolta puuttuvat toimivat markkinat, merkittävä osa kaasusta saatetaan päästää ilmaan sellaisenaan tai se poltetaan.

Lisätietoja:

Tomas Rönn
Myyntijohtaja, (Öljy- ja kaasuteollisuus)
Wärtsilä Power Plants
Puh: 040 718 4473
tomas.ronn@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Linkki kuvaan
Kuvateksti: Maailmanpankin johtama Global Gas Flaring Reduction (GGFR) -yhteistyöelin toivotti tänään Wärtsilän virallisesti tervetulleeksi mukaan kansainväliseen toimintaan. Sopimuksen allekirjoittivat Tomas Rönn, General Sales Manager, Oil & Gas Industry, Wärtsilä Power Plants ja Bent Svensson, Program Manager, the GGFR partnership.

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.wartsila.com

GGFR-yhteistyökumppanit ja -lahjoittajat
GGFR-yhteistyötä koordinoi Maailmanpankissa Washington DC:ssä Yhdysvalloissa toimiva yhteistyöryhmä. Mukana ovat Algeria (Sonatrach), Angola (Sonangol), Azerbaidzan, Kamerun (SNH), Kanada (CIDA), Tsad, Ecuador (PetroEcuador), Päiväntasaajan Guinea, Ranska, Gabon, Indonesia, Irak, Kazakstan, Hanti-Mansisk (Venäjä), Meksiko (Pemex), Nigeria, Norja, Qatar, Arabiemiirikunnat (Masdar), Yhdysvallat (DOE) ja Uzbekistan sekä BP, Chevron, ConocoPhillips, ENI, ExxonMobil, Marathon Oil, Maersk Oil & Gas, Shell, Statoil, TOTAL, Qatar Petroleum; OPECin sihteeristö, Euroopan Unioni, Maailmanpankkiryhmä ja Wärtsilä.
www.worldbank.org/ggfr