Finnlines valitsi Wärtsilän järjestelmät vähentämään ympäristövaikutuksia Itämerellä

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 15 toukokuuta 2014 at 13.00 UTC+2

Uusien tiukkojen rikkioksidipäästörajoitusten (SOx) astuessa voimaan tammikuussa 2015, Finnlines on tilannut Wärtsilän savukaasupesurijärjestelmän kuuteen Itä- ja Pohjanmerellä toimivaan alukseensa. Valitsemalla Wärtsilän pesurijärjestelmät, alukset voivat toimia raskasöljyllä silti noudattaen uusia ympäristösääntöjä. Wärtsilän järjestelmät noudattavat myös vedenpoistokriteereitä.

Wärtsilä on markkinajohtaja merenkulkualan pesurijärjestelmissä sadalla asennetulla tai tilatulla yksiköllä 51 alukseen. Wärtsilä on myös ensimmäinen valmistaja, joka on saanut kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n sertifikaatin savukaasupesurijärjestelmille luokituslaitoksilta Det Norske Veritasilta, Germanischer Lloydilta ja Bureau Veritasilta.

Finnlinesin tilaukseen kuuluu yksi Wärtsilän pesurijärjestelmä jokaiseen kuuteen alukseen, joissa jokaisen aluksen kaksi päämoottoria yhdistetään yhteen yhteiseen integroituun pesuriin. Wärtsilän laitteistot toimitetaan marras-joulukuussa tänä vuonna.

“Ympäristövaatimusten täyttäminen ja kustannustehokas toiminta ovat avaintekijöitä Finnlinesin menestykselle. Wärtsilän pesureiden asennus kuuteen nykyaikaiseen RoRo-alukseemme on suuri askel strategiamme täytäntöönpanossa. Wärtsilän mittava kokemus tällä alalla, yhdessä yrityksen tarjoamien jälkiasennuspalveluiden kanssa, auttaa meitä suuresti suunnittelu- ja asennusvaiheessa”, sanoo Finnlinesin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi.

“Uudet SOx-päästörajoitukset vähentävät huomattavasti meriteollisuuden ympäristövaikutuksia Itä- ja Pohjanmerellä (mukaan lukien Englannin kanaali). Wärtsilän savukaasupesurijärjestelmä edustaa erittäin käytännöllistä jälkiasennusta, jonka avulla omistajat ja toimijat voivat noudattaa tätä lainsäädäntöä. Meillä on vahva kokemus ja merkittävä osaaminen pesureiden yhdistämisestä jo olemassa oleviin alusrakenteisiin ja moottoreihin, ja odotamme innolla yhteistyötä Finnlinesin kanssa tässä tärkeässä projektissa”, sanoo Juha Kytölä, joka vastaa Ship Powerin ympäristöratkaisuista.

Wärtsilä Open Loop Scrubber Systems, jotka on valittu tähän sovellukseen, käyttävät merivettä SOx:n poistamiseen aluksen savukaasuista. Kemikaaleja ei tarvita, sillä meriveden luonnollinen alkalisuus neutraloi hapon, joka syntyy SOx:n reagoidessa veden kanssa.