Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 15 maaliskuuta 2007 at 14.45 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 1.12.2006-6.3.2007 välisenä aikana on vaihdettu 72.770 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 109.155 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 382.042,50 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 1.12.2006-6.3.2007 välisenä aikana on vaihdettu 26.060 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 39.090 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 136.815,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 518.857,50 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 334.959.089,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.702.597 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.123.010 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.151.980 osaketta, joka vastaa 3,4% koko osakekannasta. Vaihtamatta on 298.020 osaketta, joka vastaa 0,3% koko osakekannasta.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen                              Eeva Kainulainen    
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö     Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com