Wärtsilän yhtiökokous 15.3.2004

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 15 maaliskuuta 2004 at 19.30 UTC+2

Wärtsilän yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Paavo Pitkänen.
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2003. Osinkona päätettiin jakaa 0,75 euroa osakkeelta.
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Yhtiökokouksen päätös kokonaisuudessaan liitteenä.

Kokouksessa äänestettiin osingon määrästä ja tilivelvollisten vastuuvapaudesta.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä  nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Heikki Allosen, Risto Hautamäen ja Paavo Pitkäsen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Göran J. Ehrnroothin ja Jaakko Iloniemen.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen, Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö 

Eeva Kainulainen, Tiedotusjohtaja

 

LIITTEET
Yhtiökokouksen hyväksymä hallituksen esitys, 1 kpl.

Wärtsilä Oyj Abp LIITE 1 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 15.3.2004

HALLITUKSEN EHDOTUS 15.03.2004 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:
a)  että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
  
Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan ostaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa aiemmin annetun vastaavan valtuutuksen.

b)  että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan edellä mainitun valtuutuksen perusteella omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia
(5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa aiemmin annetun vastaavan valtuutuksen.

Helsingissä, 4 päivänä helmikuuta 2004
HALLITUS